Jděte s dobou, vzdělávejte se prezenčně i online

Vzdělávání pro vaše zaměstnance i pro veřejnost. Kurzy ze všech oblastí vzdělávání – Měkké a manažerské dovednosti. Obecné IT. Účetní, ekonomické a právní kurzy. Technické a odborné vzdělávání.


Hodnocení zaměstnanců jako nástroj k jejich úspěšnosti

Hodnocení zaměstnanců jako nástroj k jejich úspěšnosti

6.12.2022 8:00:00

obsazeno 8/12

Kurz je určen

Konec roku bývá spojený s ročním hodnocením zaměstnance, který je spojený s nepopulární schůzkou mezi zaměstnancem a vedoucím doplněný nudným vyplňováním formuláře pro HR.

Přestože má tato schůzka motivovat a povzbudit zaměstnance do dalšího období, přinést důležité informace o kvalitách zaměstnance pro jeho nadřízeného, často má opačný efekt. Zaměstnanec odchází demotivovaný a vedoucí má pocit ztraceného času.

Jak to změnit? Jak využít čas, který nám firma poskytne pro užitek vedoucího a motivaci zaměstnance?

Hodnotící rozhovory jsou jedním z velmi účinných nástrojů pro práci s potenciálem zaměstnanců. Tím pro zvýšení motivace k profesnímu růstu, kvalitnějšímu výkonu, vyšší produktivitě a osobní spokojenosti členů týmu. Spokojenost a úspěšnost zaměstnanců vede dále ke zlepšení vnitrofiremních vztahů, kooperace v rámci firmy i mimo ni, firemní kultury a  konkurenceschopnosti Vaší společnosti. Naučíte se využívat tento cenný nástroj využívat nejen k rozvoji zaměstnanců, ale také k odkrytí příčin snížené spokojenosti a výkonosti.

Dotační cena: zdarma
Komerční cena: 3100,- Kč/os.
HR Marketing

HR Marketing

7.12.2022 8:00:00

obsazeno 15/15

Kurz je určen

HR marketing kombinuje marketing, Brand Management a personální psychologii. Cílem HR marketingu je vybudovat značku firmy skvělého zaměstnavatele. Pomocí vhodných marketingových nástrojů osloví požadované skupiny budoucích zaměstnanců. Specifickou formou HR marketingu je interní HR marketing, kde je směřována pozornost na stávající pracovníky. Cílí na zvýšení jejich pracovní spokojenosti, loajalitu a tím zvýšení jejich úspěšnosti s ohledem na jejich pracovní pozici i případný kariérní postup.  

Dotační cena: zdarma
Komerční cena: 3100,- Kč/os.
Efektivně fungující logistika jako konkurenční výhoda výrobního podniku

Efektivně fungující logistika jako konkurenční výhoda výrobního podniku

8.12.2022 8:00:00

obsazeno 2/15

Kurz je určen

Všem odborníkům logistiky a manažerům výroby na středních i nižších pozicích: mistrů, předákům a teamleaderům. Všem, kdo přichází do styku s procesy logistiky jako jejich součást/poskytovatel anebo jako příjemce služby.

Dotační cena: zdarma
Komerční cena: 3100,- Kč/os.
MS Excel - pokročilí

MS Excel - pokročilí

13.12.2022 8:00:00

obsazeno 15/15

Kurz je určen

Pro uživatele, kteří již v programu pracují a očekávající rozšíření a prohloubení znalostí v logických postupech. Pro každého, kdo zpracovává a analyzuje zadaná data a potřebuje automatizovat procesy v programu MS Excel.

Dotační cena: zdarma
Komerční cena: 2900,- Kč/os.
Linkedin a jak na něj

Linkedin a jak na něj

13.12.2022 8:00:00

obsazeno 11/15

Kurz je určen

LinkedIn je celosvětově třetí nejpopulárnější síť po Facebooku a YouTube (tzn. první nejpoužívanější mezi profesními sítěmi). Ukážeme Vám, jak jej efektivně využívat.

Dotační cena: zdarma
Komerční cena: 2900,- Kč/os.
Systém a proces řešení problémů a reklamací

Systém a proces řešení problémů a reklamací

14.12.2022 8:00:00

obsazeno 7/15

Kurz je určen

Velkou rezervou v organizacích bývá forma a způsob řešení různých typů problémů. Tento kurz představí několik moderátorských technik a postupů, které umožňují přistupovat k problémům metodicky správně, řešení využívat v nastavení preventivních opatřeních. Prostřednictvím vybraných metodik můžete zvýšit kreativitu nejen svou, ale svého týmu při hledání efektivních řešení těchto problémů.

Dotační cena: zdarma
Komerční cena: 3100,- Kč/os.
Začínáme s POWER BI

Začínáme s POWER BI

15.12.2022 8:00:00

obsazeno 14/15

Kurz je určen

Kurz probíhá online formou tak ofline formou. Účastník bude součástí týmu, kde bude mít k dispozici podklady k procvičování a další materiály.

S tvorbou vizualizací je často spojeno spoustu problémů, které je potřeba si ukázat a ušetřit tak uživatelům hodiny „Googlení“ na internetu. V průběhu kurzu bude uživatel proveden spoustou úskalími spojenými s prací s daty, např. jak řešit problémy týkající se datové nečistoty, jak normalizovat a denormalizovat data a s tím související správné navržení schématu datového modelu. Mnohdy totiž nestačí pouze shrabat data na hromadu a udělat z nich pár grafů. Samozřejmostí je, že se uživatel v průběhu kurzu naučí ovládat Power BI od těch základních možností, až po ty mírně pokročilé.

Dotační cena: zdarma
Komerční cena: 2900,- Kč/os.
Autentická cílená prezentace

Autentická cílená prezentace

15.12.2022 9:00:00

obsazeno 7/12

Kurz je určen

Patří prezentování k Vaší ne zrovna oblíbené pracovíní náplni? Prezentuje nabídky, projekty nebo výsledky práce kolegům, nadřízeným či klientům? Nevíte si rady s přípravou důležité prezentace nebo projevu? Obáváte se trémy a cítíte, že vaše prezentační dovednosti potřebují posílit? 

Dotační cena: zdarma
Komerční cena: 3100,- Kč/os.
Principy komunikace a motivace lidí nejen pro mistry a vedoucí výroby

Principy komunikace a motivace lidí nejen pro mistry a vedoucí výroby

4.1.2023 8:00:00

obsazeno 12/12

Kurz je určen

Školení pro mistry a vedoucí pracovníky ve výrobě naučí účastníky lépe a účinněji komunikovat se "svými lidmi" , najít vhodné motivační nástroje a řešit problematické situace klidněji. Vzdělávání mistrů vede k vyšší spokojenosti celé firmy.

Dotační cena: zdarma
Komerční cena: 3100,- Kč/os.
Efektivní komunikace I.

Efektivní komunikace I.

10.1.2023 8:00:00

obsazeno 12/12

Kurz je určen

V průběhu 2, resp. 4 bloků (s návazným kurzem Efektivní komunikace II.) poznáte nejen samotný smysl komunikace, naše motivy vedoucí ke komunikaci, ale také jednotlivé složky komunikace a jejich vzájemné propojení.

Dotační cena: zdarma
Komerční cena: 3100,- Kč/os.
Strategický přístup k marketingu ve firmě a marketingový mix

Strategický přístup k marketingu ve firmě a marketingový mix

10.1.2023 8:00:00

obsazeno 2/15

Kurz je určen

Marketingová strategie patří k nejvíce zanedbávaným částem marketingu. Ve firmě sice funguje velké množství marketingových aktivit, které ale často nejsou provázány a nevyužívají tak synergického efektu. Každou oblast navíc mívá na starosti někdo jiný a sledují jiné cíle. Společným cílem by však mělo být nejen zvýšení prodeje, ale právě podpora ostatních kanálů vzájemně, aby se celý proces zefektivnil a každá kampaň přinesla větší dosah a výsledky.
 

Dotační cena: zdarma
Komerční cena: 3400,- Kč/os.
VBA - kreativní řešení problémů

VBA - kreativní řešení problémů

11.1.2023 8:00:00

obsazeno 3/15

Kurz je určen

Excel / VBA pro kreativní řešení problémů, je pro účastníky, kteří se snaží rozšířit, optimalizovat a zvýšit efektivitu svých tabulkových dovedností aplikaci Excel tím, že využijí  možnosti programování, automatizace a přizpůsobení, které jsou k dispozici v jazyce Visual Basic for Applications (VBA).

Extrémně intuitivní a vizuální povaha VBA se hodí k výuce a učení - jaký zábavný způsob, jak se naučit kódovat! Nejsou nutné žádné předchozí znalosti v programování ani pokročilé matematické dovednosti, přesto zkušení programátoři vyberou nové a kreativní strategie řešení problémů v tabulkách.

Dotační cena: zdarma
Komerční cena: 2900,- Kč/os.
Nová legislativa pro HR v roce 2023

Nová legislativa pro HR v roce 2023

11.1.2023 8:00:00

obsazeno 0/15

Kurz je určen

Zásadní omezení využívání smluv DPP a DPČ. Znamená to jejich úplný zánik? Čím budete muset tyto smlouvy nahradit? Jaký dopad má na Vaši práci inflace? Poradíme Vám, jak se vyznat v chaotickém zvyšování částek a nových úlevách pro zaměstnance, se kterými musíte počítat. Nově se schválila například 5% sleva na pojistném. Kdo na ni bude mít nárok?
Také BOZP je pod palbou změn. Kvůli novému zákonu musíte naplánovat nová bezpečnostní školení. Změnily se také podmínky pro poskytování ochranných prostředků. Musíte upravit i Vaši dokumentaci? Seznámíme Vás se zásadními změnami.

Dotační cena: zdarma
Komerční cena: 3400,- Kč/os.
Prevence syndromu vyhoření a psychohygiena

Prevence syndromu vyhoření a psychohygiena

11.1.2023 8:00:00

obsazeno 6/15

Kurz je určen

Syndrom vyhoření se týká zejména oblasti práce a je typické citovým a mentálním vyčerpáním. Často jde o důsledek dlouhodobého stresu a týká se nejvíce lidí, kteří pracují s jinými lidmi. Od deprese nebo prosté únavy se syndrom vyhoření liší hlavně tím, že se vztahuje výhradně na onu krizovou oblast a jeho součástí jsou pochybnosti o smyslu dané práce. Syndrom vyhoření postihuje nejen vrcholné manažery, vedoucí pracovníky a podnikatele, ale týká se i mnoha běžných profesí, především těch, které zahrnují práci s lidmi.

Dotační cena: zdarma
Komerční cena: 3100,- Kč/os.
Metodika Service Management pro IT manažery

Metodika Service Management pro IT manažery

11.1.2023 8:00:00

obsazeno 7/15

Kurz je určen

Kurz poskytuje úvod do problematiky poskytování IT služeb v době digitální transformace prostřednictvím “Service Value System". Poznatky vycházejí mimo jiné z osvědčené metodiky ITIL, zároveň reagují na vývoj nejen v oblasti technologií (cloud technologies, …), ale i v oblasti řízení IT (DevOps, Agile, …). V průběhu kurzu posluchači proniknou do principů zavádění efektivního poskytování IT služeb, do jednotlivých částí “Service Value System” a hlavně do způsobu vytváření “Service Value Stream” při tvorbě přidané hodnoty v rámci IT. 

Dotační cena: zdarma
Komerční cena: 3100,- Kč/os.
Začínáme s POWER BI

Začínáme s POWER BI

12.1.2023 8:00:00

obsazeno 4/15

Kurz je určen

Kurz probíhá online formou tak ofline formou. Účastník bude součástí týmu, kde bude mít k dispozici podklady k procvičování a další materiály.

S tvorbou vizualizací je často spojeno spoustu problémů, které je potřeba si ukázat a ušetřit tak uživatelům hodiny „Googlení“ na internetu. V průběhu kurzu bude uživatel proveden spoustou úskalími spojenými s prací s daty, např. jak řešit problémy týkající se datové nečistoty, jak normalizovat a denormalizovat data a s tím související správné navržení schématu datového modelu. Mnohdy totiž nestačí pouze shrabat data na hromadu a udělat z nich pár grafů. Samozřejmostí je, že se uživatel v průběhu kurzu naučí ovládat Power BI od těch základních možností, až po ty mírně pokročilé.

Dotační cena: zdarma
Komerční cena: 2900,- Kč/os.
Asertivní desatero v praxi

Asertivní desatero v praxi

12.1.2023 8:00:00

obsazeno 15/12

Kurz je určen

Už jste někdy slyšeli, že jste málo asertivní? Že nemáte nastavené hranice? Že jste se nebránili? Pro ty, kteří chtějí účinně zvládat náročné situace v komunikaci, obhájit svá práva a nejít do zbytečných konfliktů, jsme připravili kurz Asertivní desatero v praxi.

Dotační cena: zdarma
Komerční cena: 3100,- Kč/os.
MS Excel - pokročilí

MS Excel - pokročilí

13.1.2023 8:00:00

obsazeno 9/15

Kurz je určen

Pro uživatele, kteří již v programu pracují a očekávající rozšíření a prohloubení znalostí v logických postupech. Pro každého, kdo zpracovává a analyzuje zadaná data a potřebuje automatizovat procesy v programu MS Excel.

Dotační cena: zdarma
Komerční cena: 2900,- Kč/os.
Jak nalézt a odstranit ztráty ve výrobním procesu

Jak nalézt a odstranit ztráty ve výrobním procesu

17.1.2023 8:00:00

obsazeno 1/15

Kurz je určen

Ztráty a výrobní proces, velmi neoblíbené a často citované spojení ve firmách. Na to jak ztráty omezit nebo lépe odstranit se zaměříme v našem kurzu, který je určený všem specialistům a manažerům ve výrobě, vyšší i střední úrovně řízení, všem, kdo pracují ve výrobě a chtějí získat dovednosti pro efektivní procesy.

Dotační cena: zdarma
Komerční cena: 3100,- Kč/os.
KAIZEN – systematické zdokonalování

KAIZEN – systematické zdokonalování

18.1.2023 8:00:00

obsazeno 2/15

Kurz je určen

Princip Kaizen byl detailně propracován společností Toyota a za několik desítek let jeho aplikace lze o něm říct, že se jedná o funkční mechanismus, kdy lze pomocí trvalých a systematických kroků zlepšovat jakoukoli činnost. Výsledkem je nejen pořádek, ale zvláště zlepšený profit organizace, vyšší produktivita a efektivita práce. Zjistíte, že i když Kaizen pochází z Japonska, není založen na odlišné japonské kultuře a stylu života.

Dotační cena: zdarma
Komerční cena: 3100,- Kč/os.
Microsoft PowerPoint – pokročilé techniky

Microsoft PowerPoint – pokročilé techniky

18.1.2023 8:00:00

obsazeno 0/15

Kurz je určen

Používáte PowerPoint a „to své“ si v něm uděláte, ale rádi byste své prezentace zlepšili?  Rádi byste svou přípravu prezentací zefektivnili? Naučte se i vy kouzlit v PowerPointu.

Dotační cena: zdarma
Komerční cena: 2900,- Kč/os.
Měření a řízení pracovního výkonu THP

Měření a řízení pracovního výkonu THP

18.1.2023 8:00:00

obsazeno 4/15

Kurz je určen

Mezi naše základní potřeby patří i uznání, ať již formou hodnotících a motivačních pohovorů, nebo také pragmatické a kvantifikované vyhodnocení našeho výkonu. U mnohých THP pracovních pozic je nastavení měření a řízení výkonu buď nedostatečné nebo chybí úplně. A přitom zcela zásadně přispívá ke sladění pracovních aktivit se zájmy společnosti, podporuje jejich plnění, je prevencí ztráty motivace, pocitů marnosti a syndromu vyhoření. Správně nastavený systém řízení pracovního výkonu podporuje příznivou pracovní atmosféru, důvěru, kooperaci a iniciativu pracovníků. 

Dotační cena: zdarma
Komerční cena: 3100,- Kč/os.
Time management – Smart aplikace

Time management – Smart aplikace

19.1.2023 8:00:00

obsazeno 12/15

Kurz je určen

Čas je velmi diskutované téma ve všech oblastech našeho života. Nestačí jen znát správné zásady Time Managementu, je potřeba tyto techniky zasadit do kontextu fungování lidské mysli a na druhé straně do kontextu možností využití moderních technologií. V průběhu školení se seznámíte se všemi třemi oblastmi, ale dozvíte se také jak je spojit do funčního a přínosného celku. 

Dotační cena: zdarma
Komerční cena: 3100,- Kč/os.
Účinné vedení lidí pro mistry a vedoucí výroby

Účinné vedení lidí pro mistry a vedoucí výroby

20.1.2023 8:00:00

obsazeno 12/12

Kurz je určen

Na pozici mistra nebo vedoucího ve výrobě se dostávají především pracovníci z výroby s potencíálem k vedení svých kolegů. Často jim chybí potřebné dovednosti vedoucí k úspěchu a k účinnému vedení jejich týmů. Na našem školení poznáte jednotlivé styly vedení lidí ve výrobní praxi a techniky práce s týmem. Dozvíte se také, jak pracovat na rozvoji sebevědomí na pozici mistra nebo vedoucího ve výrobě.

Dotační cena: zdarma
Komerční cena: 3100,- Kč/os.
Diversity management

Diversity management

24.1.2023 8:00:00

obsazeno 0/15

Kurz je určen

Diversity management je v dnešní době neodmyslitelnou součástí strategie řízení lidských zdrojů. Zkušení manažeři jsou si velmi dobře vědomi, že různorodě složené týmy zajistí názorovou rozličnost, ať už profesní nebo z hlediska celkových postojů a vnímání. To se následně projevuje zejména při řešení komplikovaných úkolů. Diverzita tak ve výsledku ovlivňuje pracovní výkon i motivaci zaměstnanců.  Diverzita by měla směřovat napříč pohlavími i jednotlivými věkovými kategoriemi od absolventů, přes ženy na mateřské, po skupinu 50+, která je na trhu práce velmi obtížně uplatnitelná. Aplikace diversity managementu se stává v posledních letech nezbytnou nutností a také příležitostí, jak oživit pracovní trh skrze lepší začlenění dosud opomíjených pracovních sil: žen s malými dětmi, zdravotně postižených občanů, starších lidí nebo pracovníků ze zahraničí.

Dotační cena: zdarma
Komerční cena: 3100,- Kč/os.
Komunikační mix a zákazník jako cíl komunikace

Komunikační mix a zákazník jako cíl komunikace

24.1.2023 8:00:00

obsazeno 0/15

Kurz je určen

Je velmi důležité nejen poznat jednotlivé nástroje marketingové komunikace a pochopit jejich uplatnění. Minimálně stejně podstatné je však umět sladit je v kontextu cílů vaší firmy. Tento kurz je zaměřený právě na možnosti vytváření účinného komunikačního mixu, který vám pomůže budovat značku, posilovat postavení na trhu a stimulovat prodejní výsledky. 

Dotační cena: zdarma
Komerční cena: 3400,- Kč/os.
Asertivní desatero v praxi

Asertivní desatero v praxi

25.1.2023 8:00:00

obsazeno 3/12

Kurz je určen

Už jste někdy slyšeli, že jste málo asertivní? Že nemáte nastavené hranice? Že jste se nebránili? Pro ty, kteří chtějí účinně zvládat náročné situace v komunikaci, obhájit svá práva a nejít do zbytečných konfliktů, jsme připravili kurz Asertivní desatero v praxi.

Dotační cena: zdarma
Komerční cena: 3100,- Kč/os.
Obchodní dovednosti

Obchodní dovednosti

25.1.2023 8:00:00

obsazeno 1/15

Kurz je určen

Obchodní zástupci jsou hnacím motorem v každé firmě a poptávka po nich stále roste. Kvalitní obchodní zástupce není jen odborníkem na produkt či službu, kterou prodává, ale prodává především sám sebe a svou dovednost, navazuje dlouhodobé vztahy o obchodními partnery,  postavené na kvalitě, důvěře a vzájemném respektu. Buduje také dobré jméno nejen sobě, ale i své společnosti a obchodu jako takovému. 

Dotační cena: zdarma
Komerční cena: 3100,- Kč/os.
Odolnost vůči stresu

Odolnost vůči stresu

31.1.2023 8:00:00

obsazeno 0/12

Kurz je určen

Kurz je určen manažerům všech úrovních řízení firmy, personalistům, obchodníkům a všem, kdo jsou díky intenzivní komunikaci s klienty a partnery a řešení náročných situací vystavení dlouhodobému stresu.

Dotační cena: zdarma
Komerční cena: 3100,- Kč/os.
Udržitelná kvalita ve výrobním podniku jako konkurenční výhoda

Udržitelná kvalita ve výrobním podniku jako konkurenční výhoda

1.2.2023 8:00:00

obsazeno 2/15

Kurz je určen

Jaké jsou aktuální trendy v oblasti udržitelnosti kvality ve výrobě? Co musí firmy zohlednit, a jaké nástroje k tomu mohou využít, aby si zajistili kvalitu i kvantitu  udržitelnou i pro další roky? A jak to celé souvisí s kvalitou a systémy managementu? 

Kurz je zaměřen prakticky: účastníkům poskytne velký prostor pro tipy na řešení jejich konkrétních problémů z praxe. Lektor je praktik s dlouholetou zkušeností z výrobního podniku, proto účastníci získají příležitost konfrontovat nástroje, zkušenosti a postupy ze své pracovní reality s praktickými zkušenostmi z jiných podniků.

Dotační cena: zdarma
Komerční cena: 3100,- Kč/os.
Efektivní komunikace II.

Efektivní komunikace II.

2.2.2023 8:00:00

obsazeno 7/12

Kurz je určen

V průběhu 2, resp. 4 bloků (Efektivní komunikace I. a II.) poznáte nejen samotný smysl komunikace, naše motivy vedoucí ke komunikaci, ale také jednotlivé složky komunikace a jejich vzájemné propojení.

Dotační cena: zdarma
Komerční cena: 3100,- Kč/os.
Lean management

Lean management

9.2.2023 8:00:00

obsazeno 0/15

Kurz je určen

Lean je soubor metod řízení, který je založen na několika základních principech. Primárně jde o snahu celé organizace trvale se zlepšovat ve všech oblastech, setrvat v nastavených změnách, zamezit zbytečnému plýtvání, zvýšit efektivitu a tím získat dlouhodobou a ekonomicky návratnou investici, kdy se primárně bere v potaz co nejlepší uspokojení potřeb zákazníka.

Dotační cena: zdarma
Komerční cena: 3400,- Kč/os.
Linkedin a jak na něj

Linkedin a jak na něj

9.2.2023 8:00:00

obsazeno 1/15

Kurz je určen

LinkedIn je celosvětově třetí nejpopulárnější síť po Facebooku a YouTube (tzn. první nejpoužívanější mezi profesními sítěmi). Ukážeme Vám, jak jej efektivně využívat.

Dotační cena: zdarma
Komerční cena: 2900,- Kč/os.
Projektové řízení

Projektové řízení

10.2.2023 8:00:00

obsazeno 5/15

Kurz je určen

Pro plánování a realizaci rozsáhlých úkolů jsou velmi efektivním nástrojem techniky projektového řízení, díky kterým máte pod kontrolou průběžné dodržování cílů, řízení rizik i práce, náklady i časový plán. V průběhu kurzu se dozvíte kompletní problematiku projektového řízení od tvorby projektového plánu, přes průběžné kontrolní nástroje, personálního řízení až po vyhodnocení úspěšnosti projektu.

Dotační cena: zdarma
Komerční cena: 6200,- Kč/os.
HR Marketing

HR Marketing

14.2.2023 8:00:00

obsazeno 0/15

Kurz je určen

HR marketing kombinuje marketing, Brand Management a personální psychologii. Cílem HR marketingu je vybudovat značku firmy skvělého zaměstnavatele. Pomocí vhodných marketingových nástrojů osloví požadované skupiny budoucích zaměstnanců. Specifickou formou HR marketingu je interní HR marketing, kde je směřována pozornost na stávající pracovníky. Cílí na zvýšení jejich pracovní spokojenosti, loajalitu a tím zvýšení jejich úspěšnosti s ohledem na jejich pracovní pozici i případný kariérní postup.  

Dotační cena: zdarma
Komerční cena: 3100,- Kč/os.