Jděte s dobou, vzdělávejte se prezenčně i online

Vzdělávání pro vaše zaměstnance i pro veřejnost. Kurzy ze všech oblastí vzdělávání – Měkké a manažerské dovednosti. Obecné IT. Účetní, ekonomické a právní kurzy. Technické a odborné vzdělávání.


Time & self management

Time & self management

24.5.2022 8:00:00

obsazeno 8/12

Kurz je určen

Nestíhání a časový pres se bohužel stává nedílnou součástí našeho života. Tyto faktory často vedou k totálnímu vyčerpání až syndromu vyhoření. Přejete si v tomto roce lépe nakládat s časem a energií? Rádi byste změnili sebeorganizaci, přehodnotili priority a našli vhodné řízení času i work & life balance? Právě odpovědi na tyto otázky najdete na našem kurzu.

Dotační cena: zdarma
Komerční cena: 3800,- Kč/os.
Sám sobě koučem

Sám sobě koučem

25.5.2022 8:00:00

obsazeno 9/12

Kurz je určen

Koučování je technika, která pomáhá k lepšímu a spokojenějšímu životu koučovaného. Kouč pomáhá koučovanému ujasnit si své cíle a cesty k jejich dosažení. Pracuje s energií a motivací. Sebekoučink je cestou k udržení a rozvíjení vlastní motivace a pomáhá dosahovat vytyčených cílů, když není kouč po ruce. V tomto kurzu se dozvíte, jak vlastními silami koučovat svou vnitřní motivaci a organizaci a naučíte se pracovat s aktivací vlastních zdrojů.

Dotační cena: zdarma
Komerční cena: 3500,- Kč/os.
MS Excel pro středně pokročilé

MS Excel pro středně pokročilé

30.5.2022 8:00:00

obsazeno 7/13

Kurz je určen

V průběhu školení se dozvíte spoustu jednoduchých triků, jak data jednoduše vybrat, vhodně seskupit, doplnit potřebnými souhrny a správně analyzovat. Po absolvování kurzu budete používat řadu užitečných funkcí a mocných nástrojů, kterými aplikace disponuje. Dokážete svá data lépe ovládat a rychle získávat potřebné informace.

Dotační cena: zdarma
Komerční cena: 3000,- Kč/os.
MS Word – pokročilí

MS Word – pokročilí

1.6.2022 8:00:00

obsazeno 3/12

Kurz je určen

Všem, kdo se chtějí lépe zorientovat v textovém editoru, a naučit se využívat další a pokročilejší funkce, které nabízí.

Dotační cena: zdarma
Komerční cena: 0,- Kč/os.
Anatomie rozhodování

Anatomie rozhodování

2.6.2022 8:00:00

obsazeno 15/12

Kurz je určen

Proces rozhodvání ovlivňuje téměř každý okamžik našeho života a velmi často určuje naše budoucí dění, naši spokojenost, úspěchy, nezdary a to v pracovní, osobní, morální, ekonomické či politické oblasti. Důvod a způsob rozhodování je často iracionální, výsledkem mnoha zkreslení, aniž bychom si toho v daném okamžiku všimli. V kurzu se dozvíte o nejčastějších typech zkreslení, které nás při rozhodování ovlivňují. 

Dotační cena: zdarma
Komerční cena: 3600,- Kč/os.
Odolnost vůči stresu

Odolnost vůči stresu

13.6.2022 8:00:00

obsazeno 8/12

Kurz je určen

Kurz je určen manažerům všech úrovních řízení firmy, personalistům, obchodníkům a všem, kdo jsou díky intenzivní komunikaci s klienty a partnery a řešení náročných situací vystavení dlouhodobému stresu.

Dotační cena: zdarma
Komerční cena: 5900,- Kč/os.
Sociální sítě

Sociální sítě

14.6.2022 8:00:00

obsazeno 6/12

Kurz je určen

Sociální sítě hrají v našich pracovních i osobních životech zásadní roli, prostřednictvím nich můžete oslovit přímo vaši cílovou skupinu a bavit se s ní o konkrétním produktu nebo službě. Když budete vědět, jak je zaujmout a získat je na svou stranu, můžete zvýšit prodej a zároveň budovat brand. Zjistěte, jak s nimi účinně pracovat.

Dotační cena: zdarma
Komerční cena: 3200,- Kč/os.
Zaměstnávání cizinců v ČR a vysílání pracovníků do zahraničí v praxi roku 2022

Zaměstnávání cizinců v ČR a vysílání pracovníků do zahraničí v praxi roku 2022

15.6.2022 8:00:00

obsazeno 0/12

Kurz je určen

Seminář přináší průřez celou problematikou týkající se zaměstnávání cizinců a vysílání pracovníků. V době pandemie COVID-19 a po ní je otázka zaměstnávání cizinců a vysílání pracovníků ještě více komplikovaná a přináší nové otázky týkající se zejména zahraničních home-officů.

Dotační cena: zdarma
Komerční cena: 3900,- Kč/os.
Základy štíhlé výroby

Základy štíhlé výroby

22.8.2022 8:00:00

obsazeno 0/12

Kurz je určen

V průběhu kurzu se seznámíte s logickým průřezem hlavních zásad a metod "zeštíhlování", pomocí kterých lze výrazně zvýšit produktivitu a efektivitu procesů. Naučit se, jak lze změnit tradiční model řízení procesů na model dynamický a flexibilně reagující na zákaznické požadavky. Umět rozeznat příležitosti ke zlepšení a podle toho zvolit nejvhodnější nástroj nebo metodu pro aplikaci v jejich vlastních procesech.

Dotační cena: zdarma
Komerční cena: 3900,- Kč/os.
Projektové řízení

Projektové řízení

9.9.2022 8:00:00

obsazeno 8/12

Kurz je určen

Pro plánování a realizaci rozsáhlých úkolů jsou velmi efektivním nástrojem techniky projektového řízení, díky kterým máte pod kontrolou průběžné dodržování cílů, řízení rizik i práce, náklady i časový plán. V průběhu kurzu se dozvíte kompletní problematiku projektového řízení od tvorby projektového plánu, přes průběžné kontrolní nástroje personálního řízení až po vyhodnocení úspěšnosti projektu. 

 

Dotační cena: zdarma
Komerční cena: 6500,- Kč/os.
Komunikace v obtížných situacích

Komunikace v obtížných situacích

16.9.2022 8:00:00

obsazeno 11/12

Kurz je určen

Řešíte komunikačně obtížné situace v týmu, s kolegy a pracovními partnery? Potřebujete umět dobře reagovat při zvládání konfliktů, argumentovat, asertivně jednat a bránit se manipulativním technikám?

Dotační cena: zdarma
Komerční cena: 3200,- Kč/os.
Asertivní desatero v praxi

Asertivní desatero v praxi

14.10.2022 8:00:00

obsazeno 18/12

Kurz je určen

Už jste někdy slyšeli, že jste málo asertivní? Že nemáte nastavené hranice? Že jste se nebránili? Pro ty, kteří chtějí účinně zvládat náročné situace v komunikaci, obhájit svá práva a nejít do zbytečných konfliktů, jsme připravili kurz Asertivní desatero v praxi.

Dotační cena: zdarma
Komerční cena: 3200,- Kč/os.
Asertivní desatero v praxi

Asertivní desatero v praxi

16.11.2022 8:00:00

obsazeno 3/12

Kurz je určen

Už jste někdy slyšeli, že jste málo asertivní? Že nemáte nastavené hranice? Že jste se nebránili? Pro ty, kteří chtějí účinně zvládat náročné situace v komunikaci, obhájit svá práva a nejít do zbytečných konfliktů, jsme připravili kurz Asertivní desatero v praxi.

Dotační cena: zdarma
Komerční cena: 3200,- Kč/os.