Jděte s dobou, vzdělávejte se prezenčně i online

Vzdělávání pro vaše zaměstnance i pro veřejnost. Kurzy ze všech oblastí vzdělávání – Měkké a manažerské dovednosti. Obecné IT. Účetní, ekonomické a právní kurzy. Technické a odborné vzdělávání.


MS Excel - kontingenční tabulky

MS Excel - kontingenční tabulky

11.10.2022 8:00:00

obsazeno 16/12

Kurz je určen

O kontingenčních tabulkách se hodně mluví, ale málokdo s ní umí pracovat. Kontingenční tabulka je interaktivní tabulkou, která rychle kombinuje a porovnává velká množství dat. Lze v ní zobrazit podrobná data oblastí, které vás zajímají. Přesvědčte se, že kontingenční tabulka dokáže pomoct i vám a s pochopením principů je její používání jednoduché.

Dotační cena: zdarma
Komerční cena: 2900,- Kč/os.
Začínáme s POWER BI

Začínáme s POWER BI

13.10.2022 8:00:00

obsazeno 16/15

Kurz je určen

Kurz probíhá online formou tak ofline formou. Účastník bude součástí týmu, kde bude mít k dispozici podklady k procvičování a další materiály.

S tvorbou vizualizací je často spojeno spoustu problémů, které je potřeba si ukázat a ušetřit tak uživatelům hodiny „Googlení“ na internetu. V průběhu kurzu bude uživatel proveden spoustou úskalími spojenými s prací s daty, např. jak řešit problémy týkající se datové nečistoty, jak normalizovat a denormalizovat data a s tím související správné navržení schématu datového modelu. Mnohdy totiž nestačí pouze shrabat data na hromadu a udělat z nich pár grafů. Samozřejmostí je, že se uživatel v průběhu kurzu naučí ovládat Power BI od těch základních možností, až po ty mírně pokročilé.

Dotační cena: zdarma
Komerční cena: 2900,- Kč/os.
Asertivní desatero v praxi

Asertivní desatero v praxi

14.10.2022 8:00:00

obsazeno 13/12

Kurz je určen

Už jste někdy slyšeli, že jste málo asertivní? Že nemáte nastavené hranice? Že jste se nebránili? Pro ty, kteří chtějí účinně zvládat náročné situace v komunikaci, obhájit svá práva a nejít do zbytečných konfliktů, jsme připravili kurz Asertivní desatero v praxi.

Dotační cena: zdarma
Komerční cena: 3200,- Kč/os.
Asertivní desatero v praxi

Asertivní desatero v praxi

14.10.2022 8:00:00

obsazeno 18/12

Kurz je určen

Už jste někdy slyšeli, že jste málo asertivní? Že nemáte nastavené hranice? Že jste se nebránili? Pro ty, kteří chtějí účinně zvládat náročné situace v komunikaci, obhájit svá práva a nejít do zbytečných konfliktů, jsme připravili kurz Asertivní desatero v praxi.

Dotační cena: zdarma
Komerční cena: 3200,- Kč/os.
Time & self management

Time & self management

14.10.2022 8:00:00

obsazeno 18/12

Kurz je určen

Nestíhání a časový pres se bohužel stává nedílnou součástí našeho života. Tyto faktory často vedou k totálnímu vyčerpání až syndromu vyhoření. Přejete si v tomto roce lépe nakládat s časem a energií? Rádi byste změnili sebeorganizaci, přehodnotili priority a našli vhodné řízení času i work & life balance? Právě odpovědi na tyto otázky najdete na našem kurzu.

Dotační cena: zdarma
Komerční cena: 3800,- Kč/os.
Projektové řízení

Projektové řízení

14.10.2022 8:00:00

obsazeno 14/15

Kurz je určen

Pro plánování a realizaci rozsáhlých úkolů jsou velmi efektivním nástrojem techniky projektového řízení, díky kterým máte pod kontrolou průběžné dodržování cílů, řízení rizik i práce, náklady i časový plán. V průběhu kurzu se dozvíte kompletní problematiku projektového řízení od tvorby projektového plánu, přes průběžné kontrolní nástroje, personálního řízení až po vyhodnocení úspěšnosti projektu.

Dotační cena: zdarma
Komerční cena: 6200,- Kč/os.
Anatomie rozhodování

Anatomie rozhodování

20.10.2022 8:00:00

obsazeno 12/12

Kurz je určen

Proces rozhodvání ovlivňuje téměř každý okamžik našeho života a velmi často určuje naše budoucí dění, naši spokojenost, úspěchy, nezdary a to v pracovní, osobní, morální, ekonomické či politické oblasti. Důvod a způsob rozhodování je často iracionální, výsledkem mnoha zkreslení, aniž bychom si toho v daném okamžiku všimli. V kurzu se dozvíte o nejčastějších typech zkreslení, které nás při rozhodování ovlivňují. 

Dotační cena: zdarma
Komerční cena: 3600,- Kč/os.
Manažerské hříchy I.

Manažerské hříchy I.

21.10.2022 8:00:00

obsazeno 12/15

Kurz je určen

Manažerské smýšlení, chování a jednání zásadně ovlivňuje spokojenost a tím i úspěšnost jejich týmů. To má zpětně dopad na jejich vlastní motivaci k dalšímu sebe-rozvoji. Manažerské chyby se projevují především plýtváním pracovním časem, úsilím či motivací zaměstnanců. A neméně podstatné je, že pohlcují značnou část pracovního času a energie manažerů. Čas a komunikace jsou zásadními složkami manažerské práce, které ovlivňují přetíženost manažerů a neefektivní fungování jejich týmu.

Dotační cena: zdarma
Komerční cena: 3400,- Kč/os.
Asertivní desatero v praxi

Asertivní desatero v praxi

27.10.2022 8:00:00

obsazeno 12/12

Kurz je určen

Už jste někdy slyšeli, že jste málo asertivní? Že nemáte nastavené hranice? Že jste se nebránili? Pro ty, kteří chtějí účinně zvládat náročné situace v komunikaci, obhájit svá práva a nejít do zbytečných konfliktů, jsme připravili kurz Asertivní desatero v praxi.

Dotační cena: zdarma
Komerční cena: 3100,- Kč/os.
Komunikace v obtížných situacích

Komunikace v obtížných situacích

2.11.2022 8:00:00

obsazeno 13/12

Kurz je určen

Řešíte komunikačně obtížné situace v týmu, s kolegy a pracovními partnery? Potřebujete umět dobře reagovat při zvládání konfliktů, argumentovat, asertivně jednat a bránit se manipulativním technikám?

Dotační cena: zdarma
Komerční cena: 3100,- Kč/os.
Finanční řízení pro manažery

Finanční řízení pro manažery

3.11.2022 8:00:00

obsazeno 10/15

Kurz je určen

Seminář je ideálním odrazovým můstkem pro neekonomy, jež chtějí vstoupit do světa podnikových financí, finančního a manažerského účetnictví, podnikového hospodářství a controllingu.

Interaktivní výklad a četné příklady z praxe Vám pomohou vybudovat solidní znalosti, na kterých budete moci založit své finanční plány a rozhodnutí, ale i osobní a kariérní růst. 

Dotační cena: zdarma
Komerční cena: 3400,- Kč/os.
Manažerské hříchy II.

Manažerské hříchy II.

4.11.2022 8:00:00

obsazeno 9/15

Kurz je určen

Druhá část Manažerských hřích je zaměřena na manažerské chyby vůči ostatním, které se projevují především plýtváním pracovním časem, úsilím či motivací zaměstnanců. Mají dopad také na synergické fungování jejich týmů, dosahování úspěchů a snížení kreativity při řešení problémů. 

Dotační cena: zdarma
Komerční cena: 3400,- Kč/os.
Úspěšné vyjednávání i pod tlakem: Harvardská metoda

Úspěšné vyjednávání i pod tlakem: Harvardská metoda

4.11.2022 8:00:00

obsazeno 4/12

Kurz je určen

Účastníci poznají metodu, vyvinutou právnickou fakultou Harvardské univerzity, efektivně využitelnou zejména v obtížných situacích. Kurz je zaměřený na složitá vyjednávání s klienty a obchodními partnery i na jednání uvnitř firmy, zatížená emocemi. Účastníci se seznámí s využitím pěti zásad Metody v praxi.

Dotační cena: zdarma
Komerční cena: 3100,- Kč/os.
MS Word – pokročilí

MS Word – pokročilí

10.11.2022 8:00:00

obsazeno 13/15

Kurz je určen

Všem, kdo se chtějí lépe zorientovat v textovém editoru, a naučit se využívat další a pokročilejší funkce, které nabízí.

Dotační cena: zdarma
Komerční cena: 2900,- Kč/os.
MS Excel - kontingenční tabulky

MS Excel - kontingenční tabulky

15.11.2022 8:00:00

obsazeno 3/15

Kurz je určen

O kontingenčních tabulkách se hodně mluví, ale málokdo s ní umí pracovat. Kontingenční tabulka je interaktivní tabulkou, která rychle kombinuje a porovnává velká množství dat. Lze v ní zobrazit podrobná data oblastí, které vás zajímají. Přesvědčte se, že kontingenční tabulka dokáže pomoct i vám a s pochopením principů je její používání jednoduché.

Dotační cena: zdarma
Komerční cena: 2900,- Kč/os.
HR Controlling

HR Controlling

16.11.2022 8:00:00

obsazeno 8/15

Kurz je určen

Personální controlling představuje specifický a nezastupitelný nástroj personálního managementu. Spojuje plánování, kontrolu a hodnocení personálních procesů. Podporuje dosahování hlavních cílů firmy v souladu s firemní strategií. Hlavní úlohou HR Controllingu je analyzovat a hodnotit výsledky personálního řízení, posuzovat jeho efektivitu a navrhovat personální opatření přispívající k jeho vyšší účinnosti či nižším nákladům. V průběhu školení se dozvíte je účinně a cíleně využívat možnosti a nástroje HR Controllingu.

Dotační cena: zdarma
Komerční cena: 3400,- Kč/os.
Asertivní desatero v praxi

Asertivní desatero v praxi

16.11.2022 8:00:00

obsazeno 15/12

Kurz je určen

Už jste někdy slyšeli, že jste málo asertivní? Že nemáte nastavené hranice? Že jste se nebránili? Pro ty, kteří chtějí účinně zvládat náročné situace v komunikaci, obhájit svá práva a nejít do zbytečných konfliktů, jsme připravili kurz Asertivní desatero v praxi.

Dotační cena: zdarma
Komerční cena: 3200,- Kč/os.
Time & self management

Time & self management

18.11.2022 8:00:00

obsazeno 11/12

Kurz je určen

Nestíhání a časový pres se bohužel stává nedílnou součástí našeho života. Tyto faktory často vedou k totálnímu vyčerpání až syndromu vyhoření. Přejete si v tomto roce lépe nakládat s časem a energií? Rádi byste změnili sebeorganizaci, přehodnotili priority a našli vhodné řízení času i work & life balance? Právě odpovědi na tyto otázky najdete na našem kurzu.

Dotační cena: zdarma
Komerční cena: 3100,- Kč/os.
Projektové řízení

Projektové řízení

18.11.2022 8:00:00

obsazeno 9/15

Kurz je určen

Pro plánování a realizaci rozsáhlých úkolů jsou velmi efektivním nástrojem techniky projektového řízení, díky kterým máte pod kontrolou průběžné dodržování cílů, řízení rizik i práce, náklady i časový plán. V průběhu kurzu se dozvíte kompletní problematiku projektového řízení od tvorby projektového plánu, přes průběžné kontrolní nástroje, personálního řízení až po vyhodnocení úspěšnosti projektu.

Dotační cena: zdarma
Komerční cena: 6200,- Kč/os.
MS Excel - pokročilí

MS Excel - pokročilí

24.11.2022 8:00:00

obsazeno 15/15

Kurz je určen

Pro uživatele, kteří již v programu pracují a očekávající rozšíření a prohloubení znalostí v logických postupech. Pro každého, kdo zpracovává a analyzuje zadaná data a potřebuje automatizovat procesy v programu MS Excel.

Dotační cena: zdarma
Komerční cena: 2900,- Kč/os.
Interní auditor III dle požadavků IATF 16949 a ISO 9001

Interní auditor III dle požadavků IATF 16949 a ISO 9001

1.12.2022 8:00:00

obsazeno 0/15

Kurz je určen

Školení je určené pro interní auditory, hlavní auditory a co-auditory, i auditory provádějící audit u svých dodavatelů, pro každého, kdo si potřebuje ujasnit, jaké jsou společné a rozdílné požadavky ISO 9001 a IATF 16949, aby je mohl efektivně auditovat v praxi.

Dotační cena: zdarma
Komerční cena: 3400,- Kč/os.
Odolnost vůči stresu

Odolnost vůči stresu

2.12.2022 8:00:00

obsazeno 3/12

Kurz je určen

Kurz je určen manažerům všech úrovních řízení firmy, personalistům, obchodníkům a všem, kdo jsou díky intenzivní komunikaci s klienty a partnery a řešení náročných situací vystavení dlouhodobému stresu.

Dotační cena: zdarma
Komerční cena: 3100,- Kč/os.
Hodnocení zaměstnanců jako nástroj k jejich úspěšnosti

Hodnocení zaměstnanců jako nástroj k jejich úspěšnosti

6.12.2022 8:00:00

obsazeno 4/12

Kurz je určen

Konec roku bývá spojený s ročním hodnocením zaměstnance, který je spojený s nepopulární schůzkou mezi zaměstnancem a vedoucím doplněný nudným vyplňováním formuláře pro HR.

Přestože má tato schůzka motivovat a povzbudit zaměstnance do dalšího období, přinést důležité informace o kvalitách zaměstnance pro jeho nadřízeného, často má opačný efekt. Zaměstnanec odchází demotivovaný a vedoucí má pocit ztraceného času.

Jak to změnit? Jak využít čas, který nám firma poskytne pro užitek vedoucího a motivaci zaměstnance?

Hodnotící rozhovory jsou jedním z velmi účinných nástrojů pro práci s potenciálem zaměstnanců. Tím pro zvýšení motivace k profesnímu růstu, kvalitnějšímu výkonu, vyšší produktivitě a osobní spokojenosti členů týmu. Spokojenost a úspěšnost zaměstnanců vede dále ke zlepšení vnitrofiremních vztahů, kooperace v rámci firmy i mimo ni, firemní kultury a  konkurenceschopnosti Vaší společnosti. Naučíte se využívat tento cenný nástroj využívat nejen k rozvoji zaměstnanců, ale také k odkrytí příčin snížené spokojenosti a výkonosti.

Dotační cena: zdarma
Komerční cena: 3100,- Kč/os.
HR Marketing

HR Marketing

8.12.2022 8:00:00

obsazeno 5/15

Kurz je určen

HR marketing kombinuje marketing, Brand Management a personální psychologii. Cílem HR marketingu je vybudovat značku firmy skvělého zaměstnavatele. Pomocí vhodných marketingových nástrojů osloví požadované skupiny budoucích zaměstnanců. Specifickou formou HR marketingu je interní HR marketing, kde je směřována pozornost na stávající pracovníky. Cílí na zvýšení jejich pracovní spokojenosti, loajalitu a tím zvýšení jejich úspěšnosti s ohledem na jejich pracovní pozici i případný kariérní postup.  

Dotační cena: zdarma
Komerční cena: 3100,- Kč/os.
MS Excel - pokročilí

MS Excel - pokročilí

13.12.2022 8:00:00

obsazeno 13/15

Kurz je určen

Pro uživatele, kteří již v programu pracují a očekávající rozšíření a prohloubení znalostí v logických postupech. Pro každého, kdo zpracovává a analyzuje zadaná data a potřebuje automatizovat procesy v programu MS Excel.

Dotační cena: zdarma
Komerční cena: 2900,- Kč/os.
Linkedin a jak na něj

Linkedin a jak na něj

14.12.2022 8:00:00

obsazeno 8/15

Kurz je určen

LinkedIn je celosvětově třetí nejpopulárnější síť po Facebooku a YouTube (tzn. první nejpoužívanější mezi profesními sítěmi). Ukážeme Vám, jak jej efektivně využívat.

Dotační cena: zdarma
Komerční cena: 2900,- Kč/os.
Systém a proces řešení problémů a reklamací

Systém a proces řešení problémů a reklamací

14.12.2022 8:00:00

obsazeno 6/15

Kurz je určen

Velkou rezervou v organizacích bývá forma a způsob řešení různých typů problémů. Tento kurz představí několik moderátorských technik a postupů, které umožňují přistupovat k problémům metodicky správně, řešení využívat v nastavení preventivních opatřeních. Prostřednictvím vybraných metodik můžete zvýšit kreativitu nejen svou, ale svého týmu při hledání efektivních řešení těchto problémů.

Dotační cena: zdarma
Komerční cena: 3100,- Kč/os.
Začínáme s POWER BI

Začínáme s POWER BI

15.12.2022 8:00:00

obsazeno 12/15

Kurz je určen

Kurz probíhá online formou tak ofline formou. Účastník bude součástí týmu, kde bude mít k dispozici podklady k procvičování a další materiály.

S tvorbou vizualizací je často spojeno spoustu problémů, které je potřeba si ukázat a ušetřit tak uživatelům hodiny „Googlení“ na internetu. V průběhu kurzu bude uživatel proveden spoustou úskalími spojenými s prací s daty, např. jak řešit problémy týkající se datové nečistoty, jak normalizovat a denormalizovat data a s tím související správné navržení schématu datového modelu. Mnohdy totiž nestačí pouze shrabat data na hromadu a udělat z nich pár grafů. Samozřejmostí je, že se uživatel v průběhu kurzu naučí ovládat Power BI od těch základních možností, až po ty mírně pokročilé.

Dotační cena: zdarma
Komerční cena: 2900,- Kč/os.
Autentická cílená prezentace

Autentická cílená prezentace

15.12.2022 9:00:00

obsazeno 3/12

Kurz je určen

Patří prezentování k Vaší ne zrovna oblíbené pracovíní náplni? Prezentuje nabídky, projekty nebo výsledky práce kolegům, nadřízeným či klientům? Nevíte si rady s přípravou důležité prezentace nebo projevu? Obáváte se trémy a cítíte, že vaše prezentační dovednosti potřebují posílit? 

Dotační cena: zdarma
Komerční cena: 3100,- Kč/os.
Principy komunikace a motivace lidí nejen pro mistry a vedoucí výroby

Principy komunikace a motivace lidí nejen pro mistry a vedoucí výroby

4.1.2023 8:00:00

obsazeno 1/12

Kurz je určen

Školení pro mistry a vedoucí pracovníky ve výrobě naučí účastníky lépe a účinněji komunikovat se "svými lidmi" , najít vhodné motivační nástroje a řešit problematické situace klidněji. Vzdělávání mistrů vede k vyšší spokojenosti celé firmy.

Dotační cena: zdarma
Komerční cena: 3100,- Kč/os.
Efektivní komunikace I.

Efektivní komunikace I.

11.1.2023 8:00:00

obsazeno 0/12

Kurz je určen

V průběhu 2, resp. 4 bloků (s návazným kurzem Efektivní komunikace II.) poznáte nejen samotný smysl komunikace, naše motivy vedoucí ke komunikaci, ale také jednotlivé složky komunikace a jejich vzájemné propojení.

Dotační cena: zdarma
Komerční cena: 3100,- Kč/os.
Asertivní desatero v praxi

Asertivní desatero v praxi

12.1.2023 8:00:00

obsazeno 4/12

Kurz je určen

Už jste někdy slyšeli, že jste málo asertivní? Že nemáte nastavené hranice? Že jste se nebránili? Pro ty, kteří chtějí účinně zvládat náročné situace v komunikaci, obhájit svá práva a nejít do zbytečných konfliktů, jsme připravili kurz Asertivní desatero v praxi.

Dotační cena: zdarma
Komerční cena: 3100,- Kč/os.
Time management – Smart aplikace

Time management – Smart aplikace

19.1.2023 8:00:00

obsazeno 0/15

Kurz je určen

Čas je velmi diskutované téma ve všech oblastech našeho života. Nestačí jen znát správné zásady Time Managementu, je potřeba tyto techniky zasadit do kontextu fungování lidské mysli a na druhé straně do kontextu možností využití moderních technologií. V průběhu školení se seznámíte se všemi třemi oblastmi, ale dozvíte se také jak je spojit do funčního a přínosného celku. 

Dotační cena: zdarma
Komerční cena: 3100,- Kč/os.
Účinné vedení lidí pro mistry a vedoucí výroby

Účinné vedení lidí pro mistry a vedoucí výroby

20.1.2023 8:00:00

obsazeno 1/12

Kurz je určen

Na pozici mistra nebo vedoucího ve výrobě se dostávají především pracovníci z výroby s potencíálem k vedení svých kolegů. Často jim chybí potřebné dovednosti vedoucí k úspěchu a k účinnému vedení jejich týmů. Na našem školení poznáte jednotlivé styly vedení lidí ve výrobní praxi a techniky práce s týmem. Dozvíte se také, jak pracovat na rozvoji sebevědomí na pozici mistra nebo vedoucího ve výrobě.

Dotační cena: zdarma
Komerční cena: 3100,- Kč/os.
Efektivní komunikace II.

Efektivní komunikace II.

2.2.2023 8:00:00

obsazeno 0/12

Kurz je určen

V průběhu 2, resp. 4 bloků (Efektivní komunikace I. a II.) poznáte nejen samotný smysl komunikace, naše motivy vedoucí ke komunikaci, ale také jednotlivé složky komunikace a jejich vzájemné propojení.

Dotační cena: zdarma
Komerční cena: 3100,- Kč/os.