Jděte s dobou, vzdělávejte se prezenčně i online

Vzdělávání pro vaše zaměstnance i pro veřejnost. Kurzy ze všech oblastí vzdělávání – Měkké a manažerské dovednosti. Obecné IT. Účetní, ekonomické a právní kurzy. Technické a odborné vzdělávání.


Time & self management

Time & self management

1.2.2022 8:00:00

obsazeno 5/12

Kurz je určen

Nestíhání a časový pres se bohužel stává nedílnou součástí našeho života. Tyto faktory často vedou k totálnímu vyčerpání až syndromu vyhoření. Přejete si v tomto roce lépe nakládat s časem a energií? Rádi byste změnili sebeorganizaci, přehodnotili priority a našli vhodné řízení času i work & life balance? Právě odpovědi na tyto otázky najdete na našem kurzu.

Dotační cena: zdarma
Komerční cena: 3800,- Kč/os.
Komunikace v obtížných situacích

Komunikace v obtížných situacích

8.2.2022 8:00:00

obsazeno 6/12

Kurz je určen

Řešíte komunikačně obtížné situace v týmu, s kolegy a pracovními partnery? Potřebujete umět dobře reagovat při zvládání konfliktů, argumentovat, asertivně jednat a bránit se manipulativním technikám?

Dotační cena: zdarma
Komerční cena: 3200,- Kč/os.
Jak rozvíjet mentální odolnost, aneb co psychicky silní lidé nedělají

Jak rozvíjet mentální odolnost, aneb co psychicky silní lidé nedělají

22.2.2022 8:00:00

obsazeno 12/12

Kurz je určen

Je snadné cítit se mentálně silným, když se nám v životě daří a jsme spokojeni. Někdy se objeví krizové situace, které nám převrátí současný život vzhůru nohama, které nemůžeme ovlivnit, ani se jim zcela vyhnout...

Dotační cena: zdarma
Komerční cena: 3500,- Kč/os.