Jděte s dobou, vzdělávejte se prezenčně i online

Vzdělávání pro vaše zaměstnance i pro veřejnost. Kurzy ze všech oblastí vzdělávání – Měkké a manažerské dovednosti. Obecné IT. Účetní, ekonomické a právní kurzy. Technické a odborné vzdělávání.


Filtrovat dle měsíce:  | březen | duben | květen | červen | Vše

Whistleblowing – ochrana oznamovatelů

Whistleblowing – ochrana oznamovatelů

15.6.2023 8:00:00

obsazeno 0/15

Kurz je určen

Povinnost zřídit vnitřní oznamovací systém (dále též jako „VOS“) kromě některých veřejných zadavatelů a určených orgánů veřejné moci mají podle Směrnice EU o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie také všichni zaměstnavatelé, kteří v uplynulém kalendářním čtvrtletí zaměstnávali v průměru nejméně 50 zaměstnanců bez ohledu na obor své činnosti. Tato směrnice EU nabyla účinnosti dne 17.12.2021 a od toho dne je závazná i pro české firmy a úřady.

Dotační cena: zdarma
Komerční cena: 1590,- Kč/os.
MS Excel - pokročilí

MS Excel - pokročilí

15.6.2023 8:00:00

obsazeno 1/15

Kurz je určen

Pro uživatele, kteří již v programu pracují a očekávající rozšíření a prohloubení znalostí v logických postupech. Pro každého, kdo zpracovává a analyzuje zadaná data a potřebuje automatizovat procesy v programu MS Excel.

Dotační cena: zdarma
Komerční cena: 2900,- Kč/os.
Linkedin a jak na něj

Linkedin a jak na něj

14.6.2023 8:00:00

obsazeno 3/15

Kurz je určen

LinkedIn je celosvětově třetí nejpopulárnější síť po Facebooku a YouTube (tzn. první nejpoužívanější mezi profesními sítěmi). Ukážeme Vám, jak jej efektivně využívat.

Dotační cena: zdarma
Komerční cena: 2900,- Kč/os.
MS Excel - začátečníci

MS Excel - začátečníci

14.6.2023 8:00:00

obsazeno 12/15

Kurz je určen

Všem, kteří se chtějí naučit pracovat s MS Excel a začátečníkům, kteří používají základní nástroje a chtějí pracovat efektivněji.

Dotační cena: zdarma
Komerční cena: 2900,- Kč/os.
MS Excel pro středně pokročilé

MS Excel pro středně pokročilé

6.6.2023 8:00:00

obsazeno 1/15

Kurz je určen

V průběhu školení se dozvíte spoustu jednoduchých triků, jak data jednoduše vybrat, vhodně seskupit, doplnit potřebnými souhrny a správně analyzovat. Po absolvování kurzu budete používat řadu užitečných funkcí a mocných nástrojů, kterými aplikace disponuje. Dokážete svá data lépe ovládat a rychle získávat potřebné informace.

Dotační cena: zdarma
Komerční cena: 2900,- Kč/os.
HR marketing a employer branding jako firemní příležitost

HR marketing a employer branding jako firemní příležitost

30.5.2023 8:00:00

obsazeno 2/15

Kurz je určen

HR marketing kombinuje marketing, Brand Management a personální psychologii. Cílem HR marketingu je vybudovat značku firmy skvělého zaměstnavatele. Pomocí vhodných marketingových nástrojů osloví požadované skupiny budoucích zaměstnanců. Specifickou formou HR marketingu je interní HR marketing, kde je směřována pozornost na stávající pracovníky. Cílí na zvýšení jejich pracovní spokojenosti, loajalitu a tím zvýšení jejich úspěšnosti s ohledem na jejich pracovní pozici i případný kariérní postup.  

Dotační cena: zdarma
Komerční cena: 3400,- Kč/os.
HR Controlling

HR Controlling

25.5.2023 8:00:00

obsazeno 1/15

Kurz je určen

Personální controlling představuje specifický a nezastupitelný nástroj personálního managementu. Spojuje plánování, kontrolu a hodnocení personálních procesů. Podporuje dosahování hlavních cílů firmy v souladu s firemní strategií. Hlavní úlohou HR Controllingu je analyzovat a hodnotit výsledky personálního řízení, posuzovat jeho efektivitu a navrhovat personální opatření přispívající k jeho vyšší účinnosti či nižším nákladům. V průběhu školení se dozvíte je účinně a cíleně využívat možnosti a nástroje HR Controllingu.

Dotační cena: zdarma
Komerční cena: 3400,- Kč/os.
MS Excel - pokročilí

MS Excel - pokročilí

18.5.2023 8:00:00

obsazeno 12/15

Kurz je určen

Pro uživatele, kteří již v programu pracují a očekávající rozšíření a prohloubení znalostí v logických postupech. Pro každého, kdo zpracovává a analyzuje zadaná data a potřebuje automatizovat procesy v programu MS Excel.

Dotační cena: zdarma
Komerční cena: 2900,- Kč/os.
Time management – Smart aplikace

Time management – Smart aplikace

18.5.2023 8:00:00

obsazeno 8/15

Kurz je určen

Čas je velmi diskutované téma ve všech oblastech našeho života. Nestačí jen znát správné zásady Time Managementu, je potřeba tyto techniky zasadit do kontextu fungování lidské mysli a na druhé straně do kontextu možností využití moderních technologií. V průběhu školení se seznámíte se všemi třemi oblastmi, ale dozvíte se také jako je spojit do funčního a přínosného celku. 

Dotační cena: zdarma
Komerční cena: 3100,- Kč/os.
Whistleblowing – ochrana oznamovatelů

Whistleblowing – ochrana oznamovatelů

18.5.2023 8:00:00

obsazeno 0/15

Kurz je určen

Povinnost zřídit vnitřní oznamovací systém (dále též jako „VOS“) kromě některých veřejných zadavatelů a určených orgánů veřejné moci mají podle Směrnice EU o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie také všichni zaměstnavatelé, kteří v uplynulém kalendářním čtvrtletí zaměstnávali v průměru nejméně 50 zaměstnanců bez ohledu na obor své činnosti. Tato směrnice EU nabyla účinnosti dne 17.12.2021 a od toho dne je závazná i pro české firmy a úřady.

Dotační cena: zdarma
Komerční cena: 1590,- Kč/os.
Začínáme s POWER BI

Začínáme s POWER BI

17.5.2023 8:00:00

obsazeno 13/15

Kurz je určen

Kurz probíhá online formou tak ofline formou. Účastník bude součástí týmu, kde bude mít k dispozici podklady k procvičování a další materiály.

S tvorbou vizualizací je často spojeno spoustu problémů, které je potřeba si ukázat a ušetřit tak uživatelům hodiny „Googlení“ na internetu. V průběhu kurzu bude uživatel proveden spoustou úskalími spojenými s prací s daty, např. jak řešit problémy týkající se datové nečistoty, jak normalizovat a denormalizovat data a s tím související správné navržení schématu datového modelu. Mnohdy totiž nestačí pouze shrabat data na hromadu a udělat z nich pár grafů. Samozřejmostí je, že se uživatel v průběhu kurzu naučí ovládat Power BI od těch základních možností, až po ty mírně pokročilé.

Dotační cena: zdarma
Komerční cena: 2900,- Kč/os.
MS PowerPoint – pokročilé techniky

MS PowerPoint – pokročilé techniky

16.5.2023 8:00:00

obsazeno 5/15

Kurz je určen

Používáte PowerPoint a „to své“ si v něm uděláte, ale rádi byste své prezentace zlepšili?  Rádi byste svou přípravu prezentací zefektivnili? Naučte se i vy kouzlit v PowerPointu.

Dotační cena: zdarma
Komerční cena: 2900,- Kč/os.
Komunikační mix a zákazník jako cíl komunikace

Komunikační mix a zákazník jako cíl komunikace

16.5.2023 8:00:00

obsazeno 1/15

Kurz je určen

Je velmi důležité nejen poznat jednotlivé nástroje marketingové komunikace a pochopit jejich uplatnění. Minimálně stejně podstatné je však umět sladit je v kontextu cílů vaší firmy. Tento kurz je zaměřený právě na možnosti vytváření účinného komunikačního mixu, který vám pomůže budovat značku, posilovat postavení na trhu a stimulovat prodejní výsledky. 

Dotační cena: zdarma
Komerční cena: 3400,- Kč/os.
Hodnocení zaměstnanců jako nástroj k jejich úspěšnosti

Hodnocení zaměstnanců jako nástroj k jejich úspěšnosti

11.5.2023 8:00:00

obsazeno 1/15

Kurz je určen

Konec roku bývá spojený s ročním hodnocením zaměstnance, který je spojený s nepopulární schůzkou mezi zaměstnancem a vedoucím doplněný nudným vyplňováním formuláře pro HR.

Přestože má tato schůzka motivovat a povzbudit zaměstnance do dalšího období, přestože má tato schůzka přinést důležité informace o kvalitách zaměstnance pro jeho nadřízeného, často přináší opačný efekt. Zaměstnanec odchází demotivovaný a vedoucí má pocit ztraceného času.

Jak to změnit? Jak využít čas, který nám firma poskytne pro užitek vedoucího a motivaci zaměstnance?

Hodnotící rozhovory jsou jedním z velmi účinných nástrojů pro práci s potenciálem zaměstnanců. Tím pro zvýšení motivace k profesnímu růstu, kvalitnějšímu výkonu, vyšší produktivitě a osobní spokojenosti členů týmu. Spokojenost a úspěšnost zaměstnanců vede dále ke zlepšení vnitrofiremních vztahů, kooperace v rámci firmy i mimo ni, firemní kultury a  konkurenceschopnosti Vaší společnosti. Naučíte se využívat tento cenný nástroj využívat nejen k rozvoji zaměstnanců, ale také k odkrytí příčin snížené spokojenosti a výkonosti.

Dotační cena: zdarma
Komerční cena: 3100,- Kč/os.
MS Excel - kontingenční tabulky

MS Excel - kontingenční tabulky

9.5.2023 8:00:00

obsazeno 10/15

Kurz je určen

O kontingenčních tabulkách se hodně mluví, ale málokdo s ní umí pracovat. Kontingenční tabulka je interaktivní tabulkou, která rychle kombinuje a porovnává velká množství dat. Lze v ní zobrazit podrobná data oblastí, které vás zajímají. Přesvědčte se, že kontingenční tabulka dokáže pomoct i vám a s pochopením principů je její používání jednoduché.

Dotační cena: zdarma
Komerční cena: 2900,- Kč/os.
Adaptační proces nového zaměstnance

Adaptační proces nového zaměstnance

5.5.2023 8:00:00

obsazeno 12/15

Kurz je určen

Správné uvedení nového zaměstnance do firemního prostředí a  provedení náročným úvodním obdobím zásadně ovlivňuje nejen kvalitu jeho výkonu, ale také jeho iniciativu, loajalitu, komunikaci a spolupráci s kolegy a celým pracovním okolím. Pro ty z vás, kteří chtějí zvýšit invenci a zrychlit adaptaci nových kolegů v práci, snížit fluktuaci ve Vaší společnosti, snížit náklady na nábor a zaučování a zlepšit dobré jméno společnosti, jsme připravili kurz, ve kterém Vás provedeme procesem adaptace nového zaměstnance. 

Dotační cena: zdarma
Komerční cena: 3100,- Kč/os.
Strategický přístup k marketingu ve firmě a marketingový mix

Strategický přístup k marketingu ve firmě a marketingový mix

4.5.2023 8:00:00

obsazeno 6/15

Kurz je určen

Marketingová strategie patří k nejvíce zanedbávaným částem marketingu. Ve firmě sice funguje velké množství marketingových aktivit, které ale často nejsou provázány a nevyužívají tak synergického efektu. Každou oblast navíc mívá na starosti někdo jiný a sledují jiné cíle. Společným cílem by však mělo být nejen zvýšení prodeje, ale právě podpora ostatních kanálů vzájemně, aby se celý proces zefektivnil a každá kampaň přinesla větší dosah a výsledky.
 

Dotační cena: zdarma
Komerční cena: 3400,- Kč/os.
Manažerské hříchy vůči ostatním

Manažerské hříchy vůči ostatním

4.5.2023 8:00:00

obsazeno 13/15

Kurz je určen

Druhá část Manažerských hřích je zaměřena na manažerské chyby vůči ostatním, které se projevují především plýtváním pracovním časem, úsilím či motivací zaměstnanců. Mají dopad také na synergické fungování jejich týmů, dosahování úspěchů a snížení kreativity při řešení problémů. 

Dotační cena: zdarma
Komerční cena: 3400,- Kč/os.
Telefonická komunikace ve firemní praxi

Telefonická komunikace ve firemní praxi

3.5.2023 8:00:00

obsazeno 2/15

Kurz je určen

Telefonování na pracovní rovině bývá často spojováno s nepříjemnými pocity a obavami. Když se téměř před 150 lety objevil, tak nás měl přiblížit komunikačnímu partnerovi a usnadnit nám život. A přesně to telefonování umí, když se dobře používá. Kurz je zaměřen na získání sebejistoty při telefonování. Posílíte si komunikační schopnosti a získáte základy rétoriky v telefonické komunikaci. Dozvíte se, jak na trému při telefonování. Naučíte se aktivně naslouchat, účinně argumentovat, vést telefonický rozhovor se zákazníkem, úspěšně zpracovávat námitky a díky tomu v praxi dosáhnete profesionálnější úrovně komunikace.

Dotační cena: zdarma
Komerční cena: 2900,- Kč/os.
Pravidla INCOTERMS©

Pravidla INCOTERMS©

2.5.2023 8:00:00

obsazeno 0/15

Kurz je určen

V oblasti mezinárodní směny zboží má zcela zásadní postavení kupní smlouva. Její konstrukce a projednání s protistranou může být velmi obtížné, a to především kvůli rozdílné obchodní kultuře vzdálených partnerů. Pravidla Incoterms® mají za cíl překlenout tento problém a nabídnout budoucím obchodním partnerům řešení v oblasti nastavení základních práv a povinností prodávajícího a kupujícího v okamžiku realizace obchodu, tedy při dodání zboží. Pravidla nenahrazují kupní smlouvu, ale mohou se stát její významnou a jednoznačně pochopitelnou součástí, a uspořit tím jak čas při vyjednávání, tak i při řešení možných budoucích sporů.
Znalost logiky Pravidla Incoterms® by tak měla být povinnou výbavou každého obchodníka

Dotační cena: zdarma
Komerční cena: 1590,- Kč/os.
Google analytics, jasně a srozumitelně až po import do Power BI

Google analytics, jasně a srozumitelně až po import do Power BI

24.4.2023 8:00:00

obsazeno 2/15

Kurz je určen

Webová analytika je oblast, která by měla být v dnešní době jednou z hlavních, na kterou se zaměřuje každý online marketing specialista, nebo i "klasický" markeťák, který potřebuje vědět, jak vyhodnocovat data získaná z webu. Většina marketingových specialistů se  setkali s nástrojem Universal Analytics. Ten však již do několika měsíců přestane měřit data a jeho místo zaujme právě Google Analytics 4. Součástí školení je i práce s vytvořenými výstupy, které si připravíte do správné formy pro interaktivní reporty (Power BI).

Dotační cena: zdarma
Komerční cena: 3100,- Kč/os.
Účinné vedení lidí pro mistry a vedoucí výroby

Účinné vedení lidí pro mistry a vedoucí výroby

21.4.2023 8:00:00

obsazeno 12/12

Kurz je určen

Na pozici mistra nebo vedoucího ve výrobě se dostávají především pracovníci z výroby s potencíálem k vedení svých kolegů. Často jim chybí potřebné dovednosti vedoucí k úspěchu a k účinnému vedení jejich týmů. Na našem školení poznáte jednotlivé styly vedení lidí ve výrobní praxi a techniky práce s týmem. Dozvíte se také, jak pracovat na rozvoji sebevědomí na pozici mistra nebo vedoucího ve výrobě.

Dotační cena: zdarma
Komerční cena: 3100,- Kč/os.
Change management

Change management

20.4.2023 8:00:00

obsazeno 3/15

Kurz je určen

Řízení změn je oblast, která se zaměřuje na změny, jejich zavádění a prosazování do života organizace. Řada projektů a změn v organizaci někdy nedosahuje požadovaných cílů. Nikoliv kvůli nedostatku metodiky, technologií či lidských zdrojů, ale hraje v tom zásadní roli práce se změnou. Změna se stala nezbytnou podmínkou úspěchu jak ve firemním, tak i osobním životě. Každá změna v sobě nese rizika a může vést i k problémům. Změna nám sice pomáhá zvládat výzvy , ale je velmi energeticky i emocionálně náročná. V průběhu školení se naučíte dobře nastavit proces změny u sebe samých i svého okolí, přeměňovat výzvy v příležiosti a zvládat odpor a bariéry při zavádění změn.

Dotační cena: zdarma
Komerční cena: 3100,- Kč/os.
MS Excel pro středně pokročilé

MS Excel pro středně pokročilé

20.4.2023 8:00:00

obsazeno 13/15

Kurz je určen

V průběhu školení se dozvíte spoustu jednoduchých triků, jak data jednoduše vybrat, vhodně seskupit, doplnit potřebnými souhrny a správně analyzovat. Po absolvování kurzu budete používat řadu užitečných funkcí a mocných nástrojů, kterými aplikace disponuje. Dokážete svá data lépe ovládat a rychle získávat potřebné informace.

Dotační cena: zdarma
Komerční cena: 2900,- Kč/os.
Whistleblowing – ochrana oznamovatelů

Whistleblowing – ochrana oznamovatelů

20.4.2023 8:00:00

obsazeno 1/15

Kurz je určen

Povinnost zřídit vnitřní oznamovací systém (dále též jako „VOS“) kromě některých veřejných zadavatelů a určených orgánů veřejné moci mají podle Směrnice EU o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie také všichni zaměstnavatelé, kteří v uplynulém kalendářním čtvrtletí zaměstnávali v průměru nejméně 50 zaměstnanců bez ohledu na obor své činnosti. Tato směrnice EU nabyla účinnosti dne 17.12.2021 a od toho dne je závazná i pro české firmy a úřady.

Dotační cena: zdarma
Komerční cena: 1590,- Kč/os.
Manažerské hříchy vůči sobě

Manažerské hříchy vůči sobě

20.4.2023 8:00:00

obsazeno 11/15

Kurz je určen

Manažerské smýšlení, chování a jednání zásadně ovlivňuje spokojenost a tím i úspěšnost jejich týmů. To má zpětně dopad na jejich vlastní motivaci k dalšímu sebe-rozvoji. Manažerské chyby se projevují především plýtváním pracovním časem, úsilím či motivací zaměstnanců. A neméně podstatné je, že pohlcují značnou část pracovního času a energie manažerů. Čas a komunikace jsou zásadními složkami manažerské práce, které ovlivňují přetíženost manažerů a neefektivní fungování jejich týmu.

Dotační cena: zdarma
Komerční cena: 3400,- Kč/os.
MS Excel - začátečníci

MS Excel - začátečníci

19.4.2023 8:00:00

obsazeno 1/15

Kurz je určen

Všem, kteří se chtějí naučit pracovat s textovým procesorem Word a začátečníkům, kteří používají základní nástroje a chtějí pracovat efektivněji.

Dotační cena: zdarma
Komerční cena: 2900,- Kč/os.
MS Word – pokročilí

MS Word – pokročilí

19.4.2023 8:00:00

obsazeno 10/15

Kurz je určen

Všem, kdo se chtějí lépe zorientovat v textovém editoru, a naučit se využívat další a pokročilejší funkce, které nabízí.

Dotační cena: zdarma
Komerční cena: 2900,- Kč/os.
Jak být vidět a slyšet, aneb nové trendy on-line světa versus stálice off-line světa

Jak být vidět a slyšet, aneb nové trendy on-line světa versus stálice off-line světa

18.4.2023 8:00:00

obsazeno 2/15

Kurz je určen

Význam online aktivit neustále roste, je to nedílná součást firemního života a jejich kvalita zásadně ovlivňuje úspěšnost firmy. Pro všechny, kteří si chtějí ujasnit souvislosti mezi jednotlivými online marketingovými kanály (PPC, SEO, sociální sítě, e-mail marketing, atd.), obsahem na internetu, webem, propagací a PR na internetu. 
 

Dotační cena: zdarma
Komerční cena: 3400,- Kč/os.
MS Teams

MS Teams

14.4.2023 8:00:00

obsazeno 15/15

Kurz je určen

SPOLUPRÁCE. Takto jedním slovem bychom mohli definovat aplikaci MS Teams. V dnešní době, kdy rostou nároky na týmovou spolupráci, komunikaci, sdílení dat, informací, souborů. Žijeme v době, kdy nás technologie osvobodily od nutnosti trávit veškerý čas v kanceláři u pracovního stolu, ale stále častěji pracujeme v terénu či z domova. Často je také potřeba sejít se na schůzce s kolegy z jiného města či dokonce jiné země. V takové době potřebujeme nástroj, který zajistí efektivní komunikaci, sdílení dat a spolupráci a to vše na dálku, s možností využívat nejrůznějších druhů zařízení a v zabezpečeném režimu, aby nedocházelo k úniku informací. MS Teams je přesně takovou platformou a jejím hlavním komunikačním nástrojem je právě aplikace MS Teams. Na našem kurzu se naučíte efektivně a přehledně pracovat s tímto mocným nástrojem a využívat ho k týmové spolupráci.

Dotační cena: zdarma
Komerční cena: 1100,- Kč/os.
Asertivní desatero v praxi

Asertivní desatero v praxi

13.4.2023 8:00:00

obsazeno 10/15

Kurz je určen

Už jste někdy slyšeli, že jste málo asertivní? Že nemáte nastavené hranice? Že jste se nebránili? Pro ty, kteří chtějí účinně zvládat náročné situace v komunikaci, obhájit svá práva a nejít do zbytečných konfliktů, jsme připravili kurz Asertivní desatero v praxi.

Dotační cena: zdarma
Komerční cena: 3100,- Kč/os.
Linkedin a jak na něj

Linkedin a jak na něj

12.4.2023 8:00:00

obsazeno 7/15

Kurz je určen

LinkedIn je celosvětově třetí nejpopulárnější síť po Facebooku a YouTube (tzn. první nejpoužívanější mezi profesními sítěmi). Ukážeme Vám, jak jej efektivně využívat.

Dotační cena: zdarma
Komerční cena: 2900,- Kč/os.
Finanční řízení pro manažery

Finanční řízení pro manažery

11.4.2023 8:00:00

obsazeno 1/15

Kurz je určen

Seminář je ideálním odrazovým můstkem pro neekonomy, jež chtějí vstoupit do světa podnikových financí, finančního a manažerského účetnictví, podnikového hospodářství a controllingu.

Interaktivní výklad a četné příklady z praxe Vám pomohou vybudovat solidní znalosti, na kterých budete moci založit své finanční plány a rozhodnutí, ale i osobní a kariérní růst. 

Dotační cena: zdarma
Komerční cena: 3400,- Kč/os.
Úspěšné vyjednávání i pod tlakem: Harvardská metoda

Úspěšné vyjednávání i pod tlakem: Harvardská metoda

6.4.2023 8:00:00

obsazeno 17/12

Kurz je určen

Účastníci poznají metodu, vyvinutou právnickou fakultou Harvardské univerzity, efektivně využitelnou zejména v obtížných situacích. Kurz je zaměřený na složitá vyjednávání s klienty a obchodními partnery i na jednání uvnitř firmy, zatížená emocemi. Účastníci se seznámí s využitím pěti zásad Metody v praxi.

Dotační cena: zdarma
Komerční cena: 3100,- Kč/os.
MS Excel - pokročilí

MS Excel - pokročilí

6.4.2023 8:00:00

obsazeno 1/15

Kurz je určen

Pro uživatele, kteří již v programu pracují a očekávající rozšíření a prohloubení znalostí v logických postupech. Pro každého, kdo zpracovává a analyzuje zadaná data a potřebuje automatizovat procesy v programu MS Excel.

Dotační cena: zdarma
Komerční cena: 2900,- Kč/os.
Odolnost vůči stresu

Odolnost vůči stresu

5.4.2023 8:00:00

obsazeno 14/15

Kurz je určen

Kurz je určen manažerům všech úrovních řízení firmy, personalistům, obchodníkům a všem, kdo jsou díky intenzivní komunikaci s klienty a partnery a řešení náročných situací vystavení dlouhodobému stresu.

Dotační cena: zdarma
Komerční cena: 3100,- Kč/os.
Mindfulness aneb síla přítomného okamžiku a jeho vliv na dosažení úspěchu

Mindfulness aneb síla přítomného okamžiku a jeho vliv na dosažení úspěchu

4.4.2023 8:00:00

obsazeno 12/15

Kurz je určen

Trénink mindfulness je trénink mysli. Pomáhá nám obnovit naše síly, tvořivost a fokus. Naši radost z toho, co děláme. Tento přístup zavedla firma Google jako součást firemní kultury a dodnes se může pochlubit měřitelnými výsledky ve zvyšení výkonnosti a spokojenosti zaměstnanců. Trénink mindfulness nejenom snižuje pracovní stres, ale zlepšuje například komunikaci a spolupráci v týmech, podporuje tvůrčí myšlení a leadership. Mindfulness techniky pomáhají zvládat pracovní zátěž a řešit problémy efektivně. Pomáhají soustředit se na zvolenou činnost nebo projekt a odolávat vyrušení. A co je možná nejdůležitější, tyto techniky pomáhají člověku cítit se (nejen v práci) spokojeně. Mindfulness techniky začíná ve svém pracovním i osobním životě využívat čím dál tím větší množství lidí. Vrcholoví manažeři i řadoví zaměstnanci.

Dotační cena: zdarma
Komerční cena: 3100,- Kč/os.
Vnitrofiremní komunikace

Vnitrofiremní komunikace

4.4.2023 8:00:00

obsazeno 0/15

Kurz je určen

Podcenění interní komunikace může vést k nedorozuměním, konfliktům nebo dokonce odchodům kvalifikovaných zaměstnanců. Správně nastavená interní komunikace pomáhá vytvářet vhodné podmínky pro spokojenost a tím i produktivitu zaměstnanců. Mezi významný profit je také sdílení cenných informací napříč firmou, budování důvěry, invenci zaměstnanců, prevenci vzniku problémů a případně jejich účinnému a rychlému řešení.

Dotační cena: zdarma
Komerční cena: 3100,- Kč/os.
Projektové řízení

Projektové řízení

31.3.2023 8:00:00

obsazeno 10/15

Kurz je určen

Pro plánování a realizaci rozsáhlých úkolů jsou velmi efektivním nástrojem techniky projektového řízení, díky kterým máte pod kontrolou průběžné dodržování cílů, řízení rizik i práce, náklady i časový plán. V průběhu kurzu se dozvíte kompletní problematiku projektového řízení od tvorby projektového plánu, přes průběžné kontrolní nástroje, personálního řízení až po vyhodnocení úspěšnosti projektu

Dotační cena: zdarma
Komerční cena: 6200,- Kč/os.
Lean management

Lean management

30.3.2023 8:00:00

obsazeno 4/15

Kurz je určen

Lean je soubor metod řízení, který je založen na několika základních principech. Primárně jde o snahu celé organizace trvale se zlepšovat ve všech oblastech, setrvat v nastavených změnách, zamezit zbytečnému plýtvání, zvýšit efektivitu a tím získat dlouhodobou a ekonomicky návratnou investici, kdy se primárně bere v potaz co nejlepší uspokojení potřeb zákazníka.

Dotační cena: zdarma
Komerční cena: 3400,- Kč/os.
Týmové řešení problémů

Týmové řešení problémů

28.3.2023 8:00:00

obsazeno 11/15

Kurz je určen

 Základním předpokladem pro úspěch (pracovní i životní) je úroveň spolupráce, kvalita našich vztahů a způsoby zvládání problematických situací. Využití skupiny pro řešení problémových situací se ukazuje výrazně efektivnější než řešení problému jednotlivcem. V průběhu kurzu se zaměříte na praktické týmové řešení problematické situace od specifikace problému až po bariéry v komunikaci při prosazování řešení. 

Dotační cena: zdarma
Komerční cena: 3100,- Kč/os.