Jděte s dobou, vzdělávejte se prezenčně i online

Vzdělávání pro vaše zaměstnance i pro veřejnost. Kurzy ze všech oblastí vzdělávání – Měkké a manažerské dovednosti. Obecné IT. Účetní, ekonomické a právní kurzy. Technické a odborné vzdělávání.


Filtrovat dle měsíce:  | březen | duben | květen | červen | Vše

Vnitrofiremní komunikace

Vnitrofiremní komunikace

4.4.2023 8:00:00

obsazeno 0/15

Kurz je určen

Podcenění interní komunikace může vést k nedorozuměním, konfliktům nebo dokonce odchodům kvalifikovaných zaměstnanců. Správně nastavená interní komunikace pomáhá vytvářet vhodné podmínky pro spokojenost a tím i produktivitu zaměstnanců. Mezi významný profit je také sdílení cenných informací napříč firmou, budování důvěry, invenci zaměstnanců, prevenci vzniku problémů a případně jejich účinnému a rychlému řešení.

Dotační cena: zdarma
Komerční cena: 3100,- Kč/os.
Mindfulness aneb síla přítomného okamžiku a jeho vliv na dosažení úspěchu

Mindfulness aneb síla přítomného okamžiku a jeho vliv na dosažení úspěchu

4.4.2023 8:00:00

obsazeno 12/15

Kurz je určen

Trénink mindfulness je trénink mysli. Pomáhá nám obnovit naše síly, tvořivost a fokus. Naši radost z toho, co děláme. Tento přístup zavedla firma Google jako součást firemní kultury a dodnes se může pochlubit měřitelnými výsledky ve zvyšení výkonnosti a spokojenosti zaměstnanců. Trénink mindfulness nejenom snižuje pracovní stres, ale zlepšuje například komunikaci a spolupráci v týmech, podporuje tvůrčí myšlení a leadership. Mindfulness techniky pomáhají zvládat pracovní zátěž a řešit problémy efektivně. Pomáhají soustředit se na zvolenou činnost nebo projekt a odolávat vyrušení. A co je možná nejdůležitější, tyto techniky pomáhají člověku cítit se (nejen v práci) spokojeně. Mindfulness techniky začíná ve svém pracovním i osobním životě využívat čím dál tím větší množství lidí. Vrcholoví manažeři i řadoví zaměstnanci.

Dotační cena: zdarma
Komerční cena: 3100,- Kč/os.
Odolnost vůči stresu

Odolnost vůči stresu

5.4.2023 8:00:00

obsazeno 14/15

Kurz je určen

Kurz je určen manažerům všech úrovních řízení firmy, personalistům, obchodníkům a všem, kdo jsou díky intenzivní komunikaci s klienty a partnery a řešení náročných situací vystavení dlouhodobému stresu.

Dotační cena: zdarma
Komerční cena: 3100,- Kč/os.
MS Excel - pokročilí

MS Excel - pokročilí

6.4.2023 8:00:00

obsazeno 1/15

Kurz je určen

Pro uživatele, kteří již v programu pracují a očekávající rozšíření a prohloubení znalostí v logických postupech. Pro každého, kdo zpracovává a analyzuje zadaná data a potřebuje automatizovat procesy v programu MS Excel.

Dotační cena: zdarma
Komerční cena: 2900,- Kč/os.
Úspěšné vyjednávání i pod tlakem: Harvardská metoda

Úspěšné vyjednávání i pod tlakem: Harvardská metoda

6.4.2023 8:00:00

obsazeno 17/12

Kurz je určen

Účastníci poznají metodu, vyvinutou právnickou fakultou Harvardské univerzity, efektivně využitelnou zejména v obtížných situacích. Kurz je zaměřený na složitá vyjednávání s klienty a obchodními partnery i na jednání uvnitř firmy, zatížená emocemi. Účastníci se seznámí s využitím pěti zásad Metody v praxi.

Dotační cena: zdarma
Komerční cena: 3100,- Kč/os.
Finanční řízení pro manažery

Finanční řízení pro manažery

11.4.2023 8:00:00

obsazeno 1/15

Kurz je určen

Seminář je ideálním odrazovým můstkem pro neekonomy, jež chtějí vstoupit do světa podnikových financí, finančního a manažerského účetnictví, podnikového hospodářství a controllingu.

Interaktivní výklad a četné příklady z praxe Vám pomohou vybudovat solidní znalosti, na kterých budete moci založit své finanční plány a rozhodnutí, ale i osobní a kariérní růst. 

Dotační cena: zdarma
Komerční cena: 3400,- Kč/os.
Linkedin a jak na něj

Linkedin a jak na něj

12.4.2023 8:00:00

obsazeno 7/15

Kurz je určen

LinkedIn je celosvětově třetí nejpopulárnější síť po Facebooku a YouTube (tzn. první nejpoužívanější mezi profesními sítěmi). Ukážeme Vám, jak jej efektivně využívat.

Dotační cena: zdarma
Komerční cena: 2900,- Kč/os.
Asertivní desatero v praxi

Asertivní desatero v praxi

13.4.2023 8:00:00

obsazeno 10/15

Kurz je určen

Už jste někdy slyšeli, že jste málo asertivní? Že nemáte nastavené hranice? Že jste se nebránili? Pro ty, kteří chtějí účinně zvládat náročné situace v komunikaci, obhájit svá práva a nejít do zbytečných konfliktů, jsme připravili kurz Asertivní desatero v praxi.

Dotační cena: zdarma
Komerční cena: 3100,- Kč/os.
MS Teams

MS Teams

14.4.2023 8:00:00

obsazeno 15/15

Kurz je určen

SPOLUPRÁCE. Takto jedním slovem bychom mohli definovat aplikaci MS Teams. V dnešní době, kdy rostou nároky na týmovou spolupráci, komunikaci, sdílení dat, informací, souborů. Žijeme v době, kdy nás technologie osvobodily od nutnosti trávit veškerý čas v kanceláři u pracovního stolu, ale stále častěji pracujeme v terénu či z domova. Často je také potřeba sejít se na schůzce s kolegy z jiného města či dokonce jiné země. V takové době potřebujeme nástroj, který zajistí efektivní komunikaci, sdílení dat a spolupráci a to vše na dálku, s možností využívat nejrůznějších druhů zařízení a v zabezpečeném režimu, aby nedocházelo k úniku informací. MS Teams je přesně takovou platformou a jejím hlavním komunikačním nástrojem je právě aplikace MS Teams. Na našem kurzu se naučíte efektivně a přehledně pracovat s tímto mocným nástrojem a využívat ho k týmové spolupráci.

Dotační cena: zdarma
Komerční cena: 1100,- Kč/os.
Jak být vidět a slyšet, aneb nové trendy on-line světa versus stálice off-line světa

Jak být vidět a slyšet, aneb nové trendy on-line světa versus stálice off-line světa

18.4.2023 8:00:00

obsazeno 2/15

Kurz je určen

Význam online aktivit neustále roste, je to nedílná součást firemního života a jejich kvalita zásadně ovlivňuje úspěšnost firmy. Pro všechny, kteří si chtějí ujasnit souvislosti mezi jednotlivými online marketingovými kanály (PPC, SEO, sociální sítě, e-mail marketing, atd.), obsahem na internetu, webem, propagací a PR na internetu. 
 

Dotační cena: zdarma
Komerční cena: 3400,- Kč/os.
MS Word – pokročilí

MS Word – pokročilí

19.4.2023 8:00:00

obsazeno 10/15

Kurz je určen

Všem, kdo se chtějí lépe zorientovat v textovém editoru, a naučit se využívat další a pokročilejší funkce, které nabízí.

Dotační cena: zdarma
Komerční cena: 2900,- Kč/os.
MS Excel - začátečníci

MS Excel - začátečníci

19.4.2023 8:00:00

obsazeno 1/15

Kurz je určen

Všem, kteří se chtějí naučit pracovat s textovým procesorem Word a začátečníkům, kteří používají základní nástroje a chtějí pracovat efektivněji.

Dotační cena: zdarma
Komerční cena: 2900,- Kč/os.
Whistleblowing – ochrana oznamovatelů

Whistleblowing – ochrana oznamovatelů

20.4.2023 8:00:00

obsazeno 1/15

Kurz je určen

Povinnost zřídit vnitřní oznamovací systém (dále též jako „VOS“) kromě některých veřejných zadavatelů a určených orgánů veřejné moci mají podle Směrnice EU o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie také všichni zaměstnavatelé, kteří v uplynulém kalendářním čtvrtletí zaměstnávali v průměru nejméně 50 zaměstnanců bez ohledu na obor své činnosti. Tato směrnice EU nabyla účinnosti dne 17.12.2021 a od toho dne je závazná i pro české firmy a úřady.

Dotační cena: zdarma
Komerční cena: 1590,- Kč/os.
Manažerské hříchy vůči sobě

Manažerské hříchy vůči sobě

20.4.2023 8:00:00

obsazeno 11/15

Kurz je určen

Manažerské smýšlení, chování a jednání zásadně ovlivňuje spokojenost a tím i úspěšnost jejich týmů. To má zpětně dopad na jejich vlastní motivaci k dalšímu sebe-rozvoji. Manažerské chyby se projevují především plýtváním pracovním časem, úsilím či motivací zaměstnanců. A neméně podstatné je, že pohlcují značnou část pracovního času a energie manažerů. Čas a komunikace jsou zásadními složkami manažerské práce, které ovlivňují přetíženost manažerů a neefektivní fungování jejich týmu.

Dotační cena: zdarma
Komerční cena: 3400,- Kč/os.
MS Excel pro středně pokročilé

MS Excel pro středně pokročilé

20.4.2023 8:00:00

obsazeno 13/15

Kurz je určen

V průběhu školení se dozvíte spoustu jednoduchých triků, jak data jednoduše vybrat, vhodně seskupit, doplnit potřebnými souhrny a správně analyzovat. Po absolvování kurzu budete používat řadu užitečných funkcí a mocných nástrojů, kterými aplikace disponuje. Dokážete svá data lépe ovládat a rychle získávat potřebné informace.

Dotační cena: zdarma
Komerční cena: 2900,- Kč/os.
Change management

Change management

20.4.2023 8:00:00

obsazeno 3/15

Kurz je určen

Řízení změn je oblast, která se zaměřuje na změny, jejich zavádění a prosazování do života organizace. Řada projektů a změn v organizaci někdy nedosahuje požadovaných cílů. Nikoliv kvůli nedostatku metodiky, technologií či lidských zdrojů, ale hraje v tom zásadní roli práce se změnou. Změna se stala nezbytnou podmínkou úspěchu jak ve firemním, tak i osobním životě. Každá změna v sobě nese rizika a může vést i k problémům. Změna nám sice pomáhá zvládat výzvy , ale je velmi energeticky i emocionálně náročná. V průběhu školení se naučíte dobře nastavit proces změny u sebe samých i svého okolí, přeměňovat výzvy v příležiosti a zvládat odpor a bariéry při zavádění změn.

Dotační cena: zdarma
Komerční cena: 3100,- Kč/os.
Účinné vedení lidí pro mistry a vedoucí výroby

Účinné vedení lidí pro mistry a vedoucí výroby

21.4.2023 8:00:00

obsazeno 12/12

Kurz je určen

Na pozici mistra nebo vedoucího ve výrobě se dostávají především pracovníci z výroby s potencíálem k vedení svých kolegů. Často jim chybí potřebné dovednosti vedoucí k úspěchu a k účinnému vedení jejich týmů. Na našem školení poznáte jednotlivé styly vedení lidí ve výrobní praxi a techniky práce s týmem. Dozvíte se také, jak pracovat na rozvoji sebevědomí na pozici mistra nebo vedoucího ve výrobě.

Dotační cena: zdarma
Komerční cena: 3100,- Kč/os.
Google analytics, jasně a srozumitelně až po import do Power BI

Google analytics, jasně a srozumitelně až po import do Power BI

24.4.2023 8:00:00

obsazeno 2/15

Kurz je určen

Webová analytika je oblast, která by měla být v dnešní době jednou z hlavních, na kterou se zaměřuje každý online marketing specialista, nebo i "klasický" markeťák, který potřebuje vědět, jak vyhodnocovat data získaná z webu. Většina marketingových specialistů se  setkali s nástrojem Universal Analytics. Ten však již do několika měsíců přestane měřit data a jeho místo zaujme právě Google Analytics 4. Součástí školení je i práce s vytvořenými výstupy, které si připravíte do správné formy pro interaktivní reporty (Power BI).

Dotační cena: zdarma
Komerční cena: 3100,- Kč/os.