Jděte s dobou, vzdělávejte se prezenčně i online

Vzdělávání pro vaše zaměstnance i pro veřejnost. Kurzy ze všech oblastí vzdělávání – Měkké a manažerské dovednosti. Obecné IT. Účetní, ekonomické a právní kurzy. Technické a odborné vzdělávání.


Filtrovat dle měsíce:  | březen | duben | květen | červen | Vše

Pravidla INCOTERMS©

Pravidla INCOTERMS©

2.5.2023 8:00:00

obsazeno 0/15

Kurz je určen

V oblasti mezinárodní směny zboží má zcela zásadní postavení kupní smlouva. Její konstrukce a projednání s protistranou může být velmi obtížné, a to především kvůli rozdílné obchodní kultuře vzdálených partnerů. Pravidla Incoterms® mají za cíl překlenout tento problém a nabídnout budoucím obchodním partnerům řešení v oblasti nastavení základních práv a povinností prodávajícího a kupujícího v okamžiku realizace obchodu, tedy při dodání zboží. Pravidla nenahrazují kupní smlouvu, ale mohou se stát její významnou a jednoznačně pochopitelnou součástí, a uspořit tím jak čas při vyjednávání, tak i při řešení možných budoucích sporů.
Znalost logiky Pravidla Incoterms® by tak měla být povinnou výbavou každého obchodníka

Dotační cena: zdarma
Komerční cena: 1590,- Kč/os.
Telefonická komunikace ve firemní praxi

Telefonická komunikace ve firemní praxi

3.5.2023 8:00:00

obsazeno 2/15

Kurz je určen

Telefonování na pracovní rovině bývá často spojováno s nepříjemnými pocity a obavami. Když se téměř před 150 lety objevil, tak nás měl přiblížit komunikačnímu partnerovi a usnadnit nám život. A přesně to telefonování umí, když se dobře používá. Kurz je zaměřen na získání sebejistoty při telefonování. Posílíte si komunikační schopnosti a získáte základy rétoriky v telefonické komunikaci. Dozvíte se, jak na trému při telefonování. Naučíte se aktivně naslouchat, účinně argumentovat, vést telefonický rozhovor se zákazníkem, úspěšně zpracovávat námitky a díky tomu v praxi dosáhnete profesionálnější úrovně komunikace.

Dotační cena: zdarma
Komerční cena: 2900,- Kč/os.
Strategický přístup k marketingu ve firmě a marketingový mix

Strategický přístup k marketingu ve firmě a marketingový mix

4.5.2023 8:00:00

obsazeno 6/15

Kurz je určen

Marketingová strategie patří k nejvíce zanedbávaným částem marketingu. Ve firmě sice funguje velké množství marketingových aktivit, které ale často nejsou provázány a nevyužívají tak synergického efektu. Každou oblast navíc mívá na starosti někdo jiný a sledují jiné cíle. Společným cílem by však mělo být nejen zvýšení prodeje, ale právě podpora ostatních kanálů vzájemně, aby se celý proces zefektivnil a každá kampaň přinesla větší dosah a výsledky.
 

Dotační cena: zdarma
Komerční cena: 3400,- Kč/os.
Manažerské hříchy vůči ostatním

Manažerské hříchy vůči ostatním

4.5.2023 8:00:00

obsazeno 13/15

Kurz je určen

Druhá část Manažerských hřích je zaměřena na manažerské chyby vůči ostatním, které se projevují především plýtváním pracovním časem, úsilím či motivací zaměstnanců. Mají dopad také na synergické fungování jejich týmů, dosahování úspěchů a snížení kreativity při řešení problémů. 

Dotační cena: zdarma
Komerční cena: 3400,- Kč/os.
Adaptační proces nového zaměstnance

Adaptační proces nového zaměstnance

5.5.2023 8:00:00

obsazeno 12/15

Kurz je určen

Správné uvedení nového zaměstnance do firemního prostředí a  provedení náročným úvodním obdobím zásadně ovlivňuje nejen kvalitu jeho výkonu, ale také jeho iniciativu, loajalitu, komunikaci a spolupráci s kolegy a celým pracovním okolím. Pro ty z vás, kteří chtějí zvýšit invenci a zrychlit adaptaci nových kolegů v práci, snížit fluktuaci ve Vaší společnosti, snížit náklady na nábor a zaučování a zlepšit dobré jméno společnosti, jsme připravili kurz, ve kterém Vás provedeme procesem adaptace nového zaměstnance. 

Dotační cena: zdarma
Komerční cena: 3100,- Kč/os.
MS Excel - kontingenční tabulky

MS Excel - kontingenční tabulky

9.5.2023 8:00:00

obsazeno 10/15

Kurz je určen

O kontingenčních tabulkách se hodně mluví, ale málokdo s ní umí pracovat. Kontingenční tabulka je interaktivní tabulkou, která rychle kombinuje a porovnává velká množství dat. Lze v ní zobrazit podrobná data oblastí, které vás zajímají. Přesvědčte se, že kontingenční tabulka dokáže pomoct i vám a s pochopením principů je její používání jednoduché.

Dotační cena: zdarma
Komerční cena: 2900,- Kč/os.
Hodnocení zaměstnanců jako nástroj k jejich úspěšnosti

Hodnocení zaměstnanců jako nástroj k jejich úspěšnosti

11.5.2023 8:00:00

obsazeno 1/15

Kurz je určen

Konec roku bývá spojený s ročním hodnocením zaměstnance, který je spojený s nepopulární schůzkou mezi zaměstnancem a vedoucím doplněný nudným vyplňováním formuláře pro HR.

Přestože má tato schůzka motivovat a povzbudit zaměstnance do dalšího období, přestože má tato schůzka přinést důležité informace o kvalitách zaměstnance pro jeho nadřízeného, často přináší opačný efekt. Zaměstnanec odchází demotivovaný a vedoucí má pocit ztraceného času.

Jak to změnit? Jak využít čas, který nám firma poskytne pro užitek vedoucího a motivaci zaměstnance?

Hodnotící rozhovory jsou jedním z velmi účinných nástrojů pro práci s potenciálem zaměstnanců. Tím pro zvýšení motivace k profesnímu růstu, kvalitnějšímu výkonu, vyšší produktivitě a osobní spokojenosti členů týmu. Spokojenost a úspěšnost zaměstnanců vede dále ke zlepšení vnitrofiremních vztahů, kooperace v rámci firmy i mimo ni, firemní kultury a  konkurenceschopnosti Vaší společnosti. Naučíte se využívat tento cenný nástroj využívat nejen k rozvoji zaměstnanců, ale také k odkrytí příčin snížené spokojenosti a výkonosti.

Dotační cena: zdarma
Komerční cena: 3100,- Kč/os.
Komunikační mix a zákazník jako cíl komunikace

Komunikační mix a zákazník jako cíl komunikace

16.5.2023 8:00:00

obsazeno 1/15

Kurz je určen

Je velmi důležité nejen poznat jednotlivé nástroje marketingové komunikace a pochopit jejich uplatnění. Minimálně stejně podstatné je však umět sladit je v kontextu cílů vaší firmy. Tento kurz je zaměřený právě na možnosti vytváření účinného komunikačního mixu, který vám pomůže budovat značku, posilovat postavení na trhu a stimulovat prodejní výsledky. 

Dotační cena: zdarma
Komerční cena: 3400,- Kč/os.
MS PowerPoint – pokročilé techniky

MS PowerPoint – pokročilé techniky

16.5.2023 8:00:00

obsazeno 5/15

Kurz je určen

Používáte PowerPoint a „to své“ si v něm uděláte, ale rádi byste své prezentace zlepšili?  Rádi byste svou přípravu prezentací zefektivnili? Naučte se i vy kouzlit v PowerPointu.

Dotační cena: zdarma
Komerční cena: 2900,- Kč/os.
Začínáme s POWER BI

Začínáme s POWER BI

17.5.2023 8:00:00

obsazeno 13/15

Kurz je určen

Kurz probíhá online formou tak ofline formou. Účastník bude součástí týmu, kde bude mít k dispozici podklady k procvičování a další materiály.

S tvorbou vizualizací je často spojeno spoustu problémů, které je potřeba si ukázat a ušetřit tak uživatelům hodiny „Googlení“ na internetu. V průběhu kurzu bude uživatel proveden spoustou úskalími spojenými s prací s daty, např. jak řešit problémy týkající se datové nečistoty, jak normalizovat a denormalizovat data a s tím související správné navržení schématu datového modelu. Mnohdy totiž nestačí pouze shrabat data na hromadu a udělat z nich pár grafů. Samozřejmostí je, že se uživatel v průběhu kurzu naučí ovládat Power BI od těch základních možností, až po ty mírně pokročilé.

Dotační cena: zdarma
Komerční cena: 2900,- Kč/os.
Whistleblowing – ochrana oznamovatelů

Whistleblowing – ochrana oznamovatelů

18.5.2023 8:00:00

obsazeno 0/15

Kurz je určen

Povinnost zřídit vnitřní oznamovací systém (dále též jako „VOS“) kromě některých veřejných zadavatelů a určených orgánů veřejné moci mají podle Směrnice EU o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie také všichni zaměstnavatelé, kteří v uplynulém kalendářním čtvrtletí zaměstnávali v průměru nejméně 50 zaměstnanců bez ohledu na obor své činnosti. Tato směrnice EU nabyla účinnosti dne 17.12.2021 a od toho dne je závazná i pro české firmy a úřady.

Dotační cena: zdarma
Komerční cena: 1590,- Kč/os.
MS Excel - pokročilí

MS Excel - pokročilí

18.5.2023 8:00:00

obsazeno 12/15

Kurz je určen

Pro uživatele, kteří již v programu pracují a očekávající rozšíření a prohloubení znalostí v logických postupech. Pro každého, kdo zpracovává a analyzuje zadaná data a potřebuje automatizovat procesy v programu MS Excel.

Dotační cena: zdarma
Komerční cena: 2900,- Kč/os.
Time management – Smart aplikace

Time management – Smart aplikace

18.5.2023 8:00:00

obsazeno 8/15

Kurz je určen

Čas je velmi diskutované téma ve všech oblastech našeho života. Nestačí jen znát správné zásady Time Managementu, je potřeba tyto techniky zasadit do kontextu fungování lidské mysli a na druhé straně do kontextu možností využití moderních technologií. V průběhu školení se seznámíte se všemi třemi oblastmi, ale dozvíte se také jako je spojit do funčního a přínosného celku. 

Dotační cena: zdarma
Komerční cena: 3100,- Kč/os.
HR Controlling

HR Controlling

25.5.2023 8:00:00

obsazeno 1/15

Kurz je určen

Personální controlling představuje specifický a nezastupitelný nástroj personálního managementu. Spojuje plánování, kontrolu a hodnocení personálních procesů. Podporuje dosahování hlavních cílů firmy v souladu s firemní strategií. Hlavní úlohou HR Controllingu je analyzovat a hodnotit výsledky personálního řízení, posuzovat jeho efektivitu a navrhovat personální opatření přispívající k jeho vyšší účinnosti či nižším nákladům. V průběhu školení se dozvíte je účinně a cíleně využívat možnosti a nástroje HR Controllingu.

Dotační cena: zdarma
Komerční cena: 3400,- Kč/os.
HR marketing a employer branding jako firemní příležitost

HR marketing a employer branding jako firemní příležitost

30.5.2023 8:00:00

obsazeno 2/15

Kurz je určen

HR marketing kombinuje marketing, Brand Management a personální psychologii. Cílem HR marketingu je vybudovat značku firmy skvělého zaměstnavatele. Pomocí vhodných marketingových nástrojů osloví požadované skupiny budoucích zaměstnanců. Specifickou formou HR marketingu je interní HR marketing, kde je směřována pozornost na stávající pracovníky. Cílí na zvýšení jejich pracovní spokojenosti, loajalitu a tím zvýšení jejich úspěšnosti s ohledem na jejich pracovní pozici i případný kariérní postup.  

Dotační cena: zdarma
Komerční cena: 3400,- Kč/os.