Jděte s dobou, vzdělávejte se prezenčně i online

Vzdělávání pro vaše zaměstnance i pro veřejnost. Kurzy ze všech oblastí vzdělávání – Měkké a manažerské dovednosti. Obecné IT. Účetní, ekonomické a právní kurzy. Technické a odborné vzdělávání.


Argumentace a vyjednávání I

Argumentace a vyjednávání I

21.10.2021 8:00:00

obsazeno 12/12

Kurz je určen

Kurz je určen všem, kdo chtějí odhalit tajemství úspěšného vyjednávání, vyjednávací taktiky a strategie a získat větší sebevědomí při prosazování svých zájmů v osobních i obchodních jednáních.

Dotační cena: zdarma
Komerční cena: 0,- Kč/os.
Legislativní změny pro personalisty v roce 2022

Legislativní změny pro personalisty v roce 2022

18.11.2021 8:00:00

obsazeno 7/12

Kurz je určen

Kurz poskytuje základní orientaci v oblasti novinek v zákoníku práce, v návaznosti na tzv. velkou novelu zákoníku práce. Velká novelizace zákoníku práce proběhla v roce 2020, přičemž změny v této oblasti byly účinné od počátku roku 2021.

Dotační cena: zdarma
Komerční cena: 4000,- Kč/os.